-- advertisement --

สกศ.เดินสาย4ภาคโชว์แผนศึกษาชาติ20ปี

“ม.ล.ปนัดดา” หัวเรือใหญ่ปาฐกถาพิเศษ”โรดแมปการศึกษาขับเคลื่อนไทย 4.0″

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ภายหลัง สกศ.แถลงเปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 อย่างเป็นทางการ เมื่อเร็วๆ นี้นั้นได้จัดเวทีเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเสวนาอธิบายเบื้องต้นต่อสาธารณะ ถึงกรอบดำเนินงานของแผนการศึกษาชาติ ระยะ 20 ปี ที่มี 4 เฟสขับเคลื่อนงานช่วงละ 5 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งปรากฏผลตอบรับเป็นอย่างดี

ดังนั้น สกศ.จึงต่อยอดการเสวนาโดยขับเคลื่อนโรดแมปแผนการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติ จัดแถลงแผนในพื้นที่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพ.ค.-มิ.ย.60 ได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ เรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ม.รังสิต ในฐานะคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นประธานยกร่างแผนการศึกษาชาติ ร่วมเสวนาอภิปราย

เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการแถลงแผนนัดแรก จะเริ่มที่ภาคใต้ วันที่ 31 พ.ค.60 ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธชีวิน อดีตรองประธานกรรมาธิการการปฏิรูปการศึกษา และน.ส. สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมเสวนา, นัดที่ 2 ภาคตะวันออก วันที่ 7 มิ.ย.60 ที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงาน อาทิ นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.), นายเสมา พูลเวช บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร สถาบันวิทยสิริเมธี, นัดที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 มิ.ย.60 ที่โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ม.ขอนแก่น และนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอิสานตอนกลาง ร่วมเสวนา และนัดสุดท้ายภาคเหนือ วันที่ 30 มิ.ค.60 ที่โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา จ.เชียงราย โดย ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ กอศ., รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผอ.ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมเสวนา

อย่างไรก็ตาม สกศ.ขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนการศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นักวิชาการ เครือข่ายประชารัฐด้านการศึกษา และสื่อมวลชนท้องถิ่น มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจทิศทางแห่งอนาคตและร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติ ระยะ 20 ปีทั้ง 4 เฟสนำสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป

-- advertisement --