-- advertisement --

สช.วอนปรับปฏิทินสอบ ครูผู้ช่วย ลดเอกชนสมองไหล

ประสาน สพฐ.ช่วยหาทางแก้ปัญหา กลุุ่มโรงเรียนเอกชนขาดครูกระทันหัน-หลังสอบได้บรรจุทันที

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า จากการตรวจราชการหลายพื้นที่ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ศธ.ได้รับเสียงสะท้อนปัญหาของโรงเรียนเอกชนหลายเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาครูโรงเรียนเอกชนไปสมัครสอบครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อสอบได้แล้ว ก็มักจะลาออกจากโรงเรียนเอกชนอย่างกระทันหัน ทำให้โรงเรียนเอกชนขาดครู ไม่สามารถหาครูมาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงได้ทันที ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ไม่น้อย ดังนั้น ตนจึงสรุปผลการตรวจราชการ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นให้ สพฐ.ได้ช่วยคิดหาทางแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนเอกชนด้วย

“เมื่อผมมารับตำแหน่งเลขาธิการการศึกษาเอกชน ก็ยังได้รับเสียงสะท้อนปัญหาดังกล่าวนี้เป็นเนืองๆ ดังนั้น จึงมีการพูดคุยและประสานเป็นการภายในกับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อหาทางช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน ซึ่งนายการุณ รับปากที่จะเร่งช่วยเหลือ ซึ่งเท่าที่คิดแนวทางช่วยเหลือเอาไว้ก็ คือการปรับเวลารับสมัครสอบ และเรียกบรรจุครูผู้ช่วย เพื่อให้โรงเรียนเอกชนมีเวลามากพอในการหาครูมาทดแทน คนที่ได้ลาออกไปบรรจุเป็นครูผู้ช่วย โดยรูปแบบและความชัดเจนรวมถึงจะเริ่มใช้ได้เมื่อไรนั้นคงต้องรอ สพฐ.ประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เลขาธิการ กช.กล่าวและว่า ตนค่อนข้างเห็นใจโรงเรียนเอกชน และก็เข้าใจครูเอกชนที่ไปสมัครสอบเป็นครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. เพราะทุกคนต่างต้องแสวงหาความก้าวหน้า แต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นเช่นนี้แล้วก็คงต้องขอความเห็นใจจากทาง สพฐ. ช่วยหาแนวทางช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนด้วย ไม่เช่นนั้นการจัดการเรียนการสอนก็จะขาดความต่อเนื่อง โรงเรียนก็จะขาดความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ซึ่งจะส่งผลไปถึงเรื่องการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน รวมไปถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วย

-- advertisement --