-- advertisement --

สช.สำรวจ 900 โรงเรียนเด็กลดลงเสี่ยงปิด

ขอยกเว้นภาษีที่ดิน พ.ร.บ.ใหม่ ผลกระทบแบกภาษีเกิน 100%

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) กำลังสำรวจและรวบรวมข้อมูลโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 200 คนลงมาจำนวน 900 กว่าโรงเรียน เพื่อดูสถานการณ์และความเสี่ยงจากจำนวนนักเรียนที่ลดลงและมีแนวโน้มจะลดลงอีกในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา สช.ก็พยายามช่วยเหลืออยู่ โดยดูความเสี่ยงของโรงเรียน เพราะบางแห่งเด็กน้อยก็จริงแต่สามารถบริหารจัดการได้ ขณะที่บางกลุ่มเด็กน้อยแต่ก็ต้องการให้เข้าไปช่วยเหลือเรื่องเงินอุดหนุน

ซึ่ง สช.กำลังศึกษาข้อมูลโดยจะมองไปถึงแนวโน้มในอนาคตว่าที่ยังประคับประคองไหวและที่อาจต้องปิดตัวมีเท่าไหร่ เพื่อวางมาตรการช่วยเหลือดูแล ทั้งนี้ สช.จะทำรายงานเสนอ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ.ให้รับทราบต่อไป

เลขาธิการ กช. กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องของร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีแนวโน้มจะเลื่อนการบังคับใช้ไปอีก 1 ปีนั้น เป็นเรื่องที่ดีที่ช่วยให้มีเวลาหายใจ ที่เราจะนำข้อมูลไปให้กระทรวงการคลัง เพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้เชิญ สช.เข้าไปชี้แจงจึงไม่ทราบว่าจะเกิดผลกระทบอย่างมาก เพราะกฎหมายเดิมมีคำว่า “ยกเว้น” กับ “ลดหย่อน” เพราะฉะนั้นถ้า “ยกเว้น” ให้แก่โรงเรียนเอกชนได้ก็จะเป็นการดี แต่ถ้าไม่ได้ก็ขอ “ลดหย่อน” โดยให้หลักเกณฑ์มีความชัดเจนและไม่ทำให้โรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบมากนัก เพราะถ้าออกมาตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ บางโรงเรียนต้องแบกภาระภาษีเพิ่มขึ้นมากเกินกว่า100% เช่นเคยเสียภาษีไม่ถึงล้านก็เพิ่มเป็นสิบกว่าล้าน เป็นต้น

-- advertisement --