-- advertisement --

สช.หนุนเพิ่มครูสอนภาษาจีน

“พะโยม”เสียดายครูภาษาจีนส่วนใหญ่ลาออกไปเป็นไกด์รับเงินแสน ชี้ประเทศขาดโอกาสขาดบุคลากรเชี่ยวชาญ

นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาจีน ในประเทศไทย 122 แห่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ พบว่าเรายังขาดแคลนอัตรากำลังคน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน อีกกว่า 100,000 คน ทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว การบริการหรือ แม้แต่เรื่องการเกษตร ที่ขณะนี้จะต้องมีความเชื่อมโยงกับประเทศจีนจำนวนมาก ดังนั้น ตนจึงได้มอบแนวทางการดำเนินการ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะเป็นแกนหลักสนับสนุน การเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ มาช่วยพัฒนาประเทศให้มากขึ้น

“การที่เราขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน อาจส่งผลให้เราขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศ ซึ่งผมมองว่าโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนเหล่านี้มีความเข้มแข็ง และจะเป็นขุมกำลังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนได้อย่างดี แต่ปัญหาของโรงเรียนส่วนใหญ่ คือขาดแคลนครูสอนภาษาจีน เนื่องจากครูภาษาจีนส่วนใหญ่ ลาออกจากการเป็นครูไปเป็นไกด์ตอนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเดินทางเข้ามาประเทศไทยปีละหลายแสนคน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ดังนั้น ผมจะประสานขอให้โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนเหล่านี้ เข้ามาช่วยพัฒนาบุคลากรและเพิ่มครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งหากเราสามารถพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนต่าง ๆ ได้ จะช่วยสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถช่วยพัฒนาประเทศได้อีกช่องทางหนึ่ง”เลขาธิการ กช.กล่าว

-- advertisement --