-- advertisement --

สตูลโมเดลลดปัญหาเด็กออกกลางคัน

กศน.จัดระบบเก็บข้อมูลทุกจังหวัด/กศจ.ประสานงานสำเร็จเร็ว

นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กศน.ได้รับนโยบายจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ในการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน โดยให้สำนักงาน กศน.เข้าไปดูแลหามาตรการ ดึงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษานั้น แนวทางการทำงานเรื่องดังกล่าวจะนำสตูลโมเดล ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล มาเป็นต้นแบบ เนื่องจากวิธีการทำงานน่าสนใจ คือมีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจน ทำให้สามารถเข้าถึงตัวบุคคลได้ถูกต้อง และมีระบบการติดตามตัวเด็กออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และจุดเด่นสำคัญของสตูลโมเดล คือ มีการระดมทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นแกนนำหลัก จึงทำให้การทำงานเป็นไปอย่างประมีประ สิทธิภาพ

“การแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งสตูลโมเดล เป็นต้นแบบหนึ่งที่จะช่วยจุดประกายให้แต่ละจังหวัด นำแนวทางไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับจังหวัดของตนเองได้ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่เวลานี้ทั่วประเทศมีคณะกรรมการศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ตรงนี้จะช่วยให้การทำงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว”

เลขาธิการ กศน.กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงาน กศน.ได้จัดทำระบบการเก็บข้อมูลเด็กออกกลางคันมอบให้แต่ละจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เมื่อโรงเรียนใดมีเด็กออกกลางคันก็จะคีย์ข้อมูลมาในระบบ ทีม กศน.จังหวัดนั้นๆ จะเข้าไปประสานกับเด็กและครอบครัว ดูสภาพปัญหา เหตุปัจจัยใดที่ทำให้เด็กต้องออกกลางคัน อาทิ ครอบครัวยากจนก็จะประสานทาง กศจ.ขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ กศน.ก็จะดูแลเรื่องการศึกษาหากเด็กไม่พร้อมจะเรียนในระบบ ก็จะดูแลให้เรียนกับทาง กศน.เป็นต้น

-- advertisement --