สถาปัตย์ศรีปทุมโชว์ Local Wisdomภูมิปัญญางานไม้ STYLE Bangkok

คอลัมน์ “ด้วยสมองและสองมือ”

ทีมคณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมแสดงผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และงานออกแบบไม้ ที่มีพื้นฐานมาจากการศึกษาวิจัยในหัวข้อ Local Wisdom ในงาน STYLE Bangkok April2019 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ จัดระหว่างวันที่ 17-21 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP กระทรวงพาณิชย์ ณ BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา

อ.ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุมกล่าวว่า การนำผลงานไอเดียความคิดสร้างสรรค์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และงานออกแบบไม้ ที่มีพื้นฐานมาจากการศึกษาวิจัยของคณาจารย์สถาปัตย์ SPU ทั้ง 5 ท่าน อาทิ อ.อานนท์ พรหมศิริ,อ.ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์,อ.กฤษฎา อานโพธิ์ทอง,อ.นภัส วัฒโนภาส และอ.ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ ในหัวข้อของ Local Wisdom ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษาสถาปัตย์ SPU ในครั้งนี้

เพื่อหวังจุดประกายแนวคิดการออกแบบสะท้อนถึงคุณค่าของ Local Wisdom ให้ได้ผลงานเป็นที่น่าสนใจและมีรายละเอียดในเชิงลึกที่เชื่อมโยงไปถึงภูมิปัญญาพื้นฐานของคนในประเทศที่ ดึงความสำคัญและจุดเด่นมาแสดงเป็นรูปแบบงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้ว

ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาได้นำเสนอผลงานการออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยในการบูรณาการการเรียนการสอนให้สอดคล้องและอำนวยประโยชน์ต่อสังคม บริการวิชาการและนำองค์ความรู้ในชั้นเรียนเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันและสังคมต่อไป

นอกจากนี้ ภายในบูธแสดงผลงานยังได้รับเกียรติจาก กฤษณะ ละไล พิธีกรชื่อดังได้แวะเข้าเยี่ยมชมผลงาน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อมโยงของงานเฟอร์นิเจอร์ไปสู่การออกแบบ Universal Design อีกด้วย