-- advertisement --

สพฐ.คลอดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยปี2560

“การุณ” ลงนามหนังสือถึง ศธจ. เขตพื้นที่ทั่วประเทศ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.และกรณีเหตุพิเศษ ว16 สมัครวันที่ 29 มี.ค.-4เม.ย.60 ทันบรรจุใหม่รับเปิดเทอม

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่าตนได้ลงนามในหนังสือเรื่องกำหนดการสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปี 2560 ถึงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อแจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว 16 และกำหนดการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี 2560

โดยในส่วนของกำหนดการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย นั้นให้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันภายในวันที่ 21 มี.ค.60 รับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย.60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 11 เม.ย.60 สอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 29 เม.ย.60, สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 30 เม.ย.60, สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 1 พ.ค.60 และประกาศผลวันที่ 9 พ.ค.60

ส่วนกำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว 16 ให้ประกาศรับสมัครภายในวันที่ 14 ก.พ.60 รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 22-28 ก.พ.60, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 3 มี.ค.60 ประเมินประวัติและผลงาน ระหว่างวันที่ 6-17 มี.ค.60, สอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 18 มี.ค.60 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 มี.ค.60 และประกาศผลสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 24 มี.ค.60

-- advertisement --