-- advertisement --

เพิ่มพูน ชิดชอบ

สพฐ.จัดสรรงบฯ 100 ล้านบาท ให้โรงเรียนขนาดเล็ก 9,700 แห่ง ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ก่อนเปิดเทอม 

วันที่ 24 เมษายน 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนกว่า 100 ล้านบาท ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 9,700 แห่ง ที่มีนักเรียน 80 คนลงมา โดยงบที่จัดสรรให้จะให้โรงเรียนทาสีห้องน้ำเปลี่ยนสุขภัณฑ์หรือระบบประปาใหม่

  • เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ-ราชภัฏ-เอกชน ที่ได้รับความนิยมมากสุด
  • โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 3 ราย
  • ยูโอบี ย้ำลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ ยังใช้งานได้ปกติ แจงสิ่งควรรู้หลังโอนพอร์ต

ในด้านการสร้างความเท่าเทียมในการใช้ห้องน้ำ ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในช่วงวันสองวันนี้ ที่ให้ครูกับนักเรียนเข้าห้องน้ำร่วมกันได้ โดยแบ่งแยกเฉพาะห้องน้ำชาย-หญิงนั้น ซึ่งก็แล้วแต่ความเหมาะสมของโรงเรียนที่จะดำเนินการ ไม่ได้เป็นการบังคับหรือสั่งการให้ปฏิบัติทุกโรงเรียน เพียงแต่ประสบการณ์ของตนเองที่เคยทำงานมา ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ประชาชน หรือนักเรียน ก็สามารถใช้ห้องน้ำที่สะอาดร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกกัน

สิ่งสำคัญได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารดำเนินการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดให้ทุกโรงเรียนดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพห้องน้ำทุกโรงเรียน และวางแผนดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน โดยต้องมีความ สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม และดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน

เพื่อไม่ให้กระทบต่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยปรับปรุงทาสี จัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ สวยงาม เหมาะสม พร้อมทั้งบันทึกภาพทั้งก่อนและหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียน

  • สพฐ.ออกมาตรการดูแลอาหารกลางวัน ผุดโปรแกรม Thai School Lunch
  • สพฐ.แจงการรับนักเรียนไม่มีทะเบียนราษฎร ย้ำทุกคนต้องได้รับคุ้มครองเท่าเทียม
-- advertisement --