-- advertisement --

สพฐ.ตั้งศูนย์บริจาคช่วยเหลือ นร.ภาคใต้

ประเมินโรงเรียนเสียหายเบื้องต้น 1,791 แห่ง ประมาณ 740 ล./ 13 ม.ค.ส่งคาราวานฟื้นฟู-ซ่อมแซมหลังน้ำลด ด้าน สกอ.เปิดบัญชีรับบริจาคช่วยอุทกภัยภาคใต้

วันที่ 10 ม.ค.60 นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. ประธานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ศธ.ได้มอบหมายให้ตนแต่งตั้งผู้ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในจังหวัดต่าง ๆ ที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตนได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานในแต่ละจังหวัดแล้ว โดยมีศึกษาธิการจังหวัด ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด และประธานอาชีวศึกษาจังหวัด นั้น ๆ พร้อมทั้งตั้งผู้ประสานงานกลางของแต่ละจังหวัด ดังนี้

นายธฤติ ประสานสอน ผอ.กศน.จ.สกลนคร เป็นผู้ประสาน จ.ชุมพร, นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผอ.กศน.จ.ชัยภูมิ เป็นผู้ประสาน จ.สุราษฎร์ธานี, นายสถิต ทองเหลา ผอ.กศน.จ.บุรีรัมย์ เป็นผู้ประสาน จ.นครศรีธรรมราช, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ผอ.วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เป็นผู้ประสาน จ.พัทลุง, น.ส.ทรงศรี วีระรังษิยากรณ์ ผอ.กศน.จ.ร้อยเอ็ด เป็นผู้ประสาน จ.สงขลา, นายเธียร เธียรถาวร ผอ.กศน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ประสาน จ.ยะลา, นายสง่า แต่เชื้อสาย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนางรอง เป็นผู้ประสาน จ.ตรัง, นายอธิณัช ธนแพทย์ ผอ.กศน.จ.พะเยา เป็นผู้ประสาน จ.นราธิวาส, นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.กศน.จ.นครปฐม เป็นผู้ประสาน จ.ระนอง และนายสมปอง วิมาโร ผอ.กศน.จ.ขอนแก่น เป็นผู้ประสาน จ.ปัตตานี

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้เตรียมปล่อยคาราวานจิตอาสา กว่า 7,500 คน ซึ่งมาจากสำนักงาน กศน., อาชีวศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา ลงไปช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด ในวันที่ 13 ม.ค.60 นี้ โดยจะมีการมอบถุงยังชีพ การตั้งหน่วยซ่อมแซมรถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมแซมบ้านเรือน และช่วยขนย้ายสิ่งของจากจุดอพยพกลับเข้าบ้านพักด้วย

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า ล่าสุดได้รับรายงานว่าน้ำขึ้นมาถึง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และมีโรงเรียนที่สั่งปิดการเรียนการสอนไปแล้ว 30กว่าแห่ง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศที่ไม่ประสบอุทกภัย 192 เขต เพื่อขอรับบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือ โดยสิ่งของที่ต้องการคือ เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ชุดกีฬา รองเท้า สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม สพฐ.ได้รบรายงานว่ามีโรงเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ จำนวน 1,791 แห่ง ประเมินความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 740 ล้านบาท

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดตั้งศูนย์ สกอ.รวมพลังอุดมศึกษาไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่อาคาร สกอ. ถนนศรีอยุธยา รับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค และยังเปิดบัญชีรับบริจาคเงิน ชื่อบัญชี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อช่วยผู้ประสบภัย ธ.กรุงไทย จำกัด เลขที่ 0-1302-7913-7

อย่างไรก็ดี การกระจายความช่วยเหลือ จะดำเนินการผ่าน ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือภาคใต้ตอนบน และ ม.สงขลานครินทร์ ศูนย์ช่วยเหลือภาคใต้ตอนล่าง และจัดจัดกิจกรรมจิตอาสานิสิต นักศึกษาช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด ทั้งทีมแพทย์-ทันตแพทย์ วิศวกรซ่อมแซมทีมผู้เชี่ยวชาญการเกษตรฟื้นฟูที่ทำกิน ตลอดจนการช่วยโรงเรียนจัดสอนชดเชยด้วย

-- advertisement --