-- advertisement --

สพฐ.ตั้ง  ณรงค์ แผ้วพลสง  นั่งควบ ผอ.สพค.

สพฐ.โยก “ชลำ อรรถธรรม” พ้น สนผ. / ให้ “ณรงค์ แผ้วพลสง” นั่งควบ ผอ.สพค.พัฒนา ผอ.สถานศึกษาก่อนบรรจุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 ที่ผ่านมา นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ที่ 815/2559 เรื่องย้ายข้าราชการจำนวน 2 ราย ดังนี้

นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.) สพฐ. ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.) สพฐ. และให้นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สตผ. ไปเป็น ผอ.สนผ. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22พ.ย.59 เป็นต้นไป

ต่อมาในวันที่ 23 พ.ย.59 นายการุณ ได้ลงนามในคำสั่งที่ 819/2559 ยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้นายสุรศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) สพฐ. และมีคำสั่งที่ 820/2559 ให้นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร.) ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพค. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.59

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุผลหนึ่งที่ต้องมอบหมายให้นายณรงค์ ควบตำแหน่ง ผอ.สพค. เนื่องจากขณะนี้ สพฐ.กำลังดำเนินการคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา ซึ่งจะประกาศผล ในวันที่ 9 ธ.ค.59 และตัองเข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งเป็น ผอ.สถานศึกษา ตามหลักฐานใหม่ ระหว่างวันที่ 13-19 ธ.ค.59 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง วันที่ 22 ธ.ค.59 ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความต่อเนื่อง เพราะ สพค.ต้องรับหน้าที่พัฒนาต่อจาก สพร. เพื่อให้เป็นไปตามปฏิทิน

ดังนั้นในฐานะที่ สพร.ดำเนินการเรื่องการคัดเลือกแล้วก็ต้องให้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

-- advertisement --