-- advertisement --

สพฐ.ปรับโครงสร้างใหม่ลดเหลือ10สำนัก

“การุณ” เผยมุ่งขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบใหม่ ยึดหลักย้ายคนทำงานตามสมัครใจ ลั่นตำแหน่งใหม่ไม่ต่ำกว่าเดิม

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้หารือร่วมกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งได้ข้อสรุปกรอบแนวทางการปรับโครงสร้างเบื้องต้นว่า จะแบ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการ 5 สำนัก และฝ่ายสนับสนุน 5 สำนัก

โดยในส่วนของฝ่ายสนับสนุนนั้นจะขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กพฐ. 2 สำนัก ซึ่งแต่ละสำนักที่มีอยู่เดิมจะต้องกลับไปหารือ และสร้างความเข้าใจภายในว่าภาระงานที่มีอยู่ตรงกับสายงานใด และจะต้องย้ายอยู่ในสำนักไหน ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใหม่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ และขับเคลื่อนงานปฏิรูปการศึกษาได้อย่างสอดคล้องตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด้วย

“ตอนนี้เป็นเพียงการแบ่งภาระงานกว้างๆยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะมีสำนักอะไรบ้าง เพราะ สพฐ. จำเป็นต้องขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีผู้กังวลว่าจะมีการยุบหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้น ผมยืนยันว่าจะมีหน่วยงานที่มาขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างชัดเจนแน่นอน

ส่วนเรื่องการย้ายคน หรือการปรับคนเข้าสู่สำนักตามโครงสร้างใหม่นั้นจากการหารือ รมว.ศึกษาธิการ ให้นโยบายว่าจะต้องยึดหลักความสมัครใจเป็นอันดับแรก และตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถให้ใกล้เคียงกับหน้าที่ใหม่ด้วย และที่สำคัญตำแหน่งจะต้องไม่ต่ำกว่าเดิม“เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

-- advertisement --