-- advertisement --

สพฐ.ปลดล็อคม.1รับเกิน40คนต่อห้อง

วันที่ 10 พ.ค.2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร้องเรียนต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการกำหนดให้โรงเรียนรับนักเรียนขั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 40 คนต่อห้อง ทำให้มีเด็กในพื้นที่บริการบางส่วน ไม่มีโอกาสในการเข้าเรียนต่อนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนเสนอให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่มีที่เรียน และนักเรียนที่มีที่เรียนแล้ว แต่ต้องเดินทางไปเรียนนอกเขตพื้นที่ซึ่งไกล เดินทางลำบาก

ซึ่ง กพฐ.เห็นชอบ ให้คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณายืดหยุ่นจำนวนนักเรียนต่อห้อง และจำนวนห้องเรียน ได้ตามความเหมาะสม และตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงคุณภาพของนักเรียน และดูว่าประชาชนเดือนร้อนในเรื่องใด ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียนครั้งนี้ ทั้งนี้ สพฐ. จะมีหนังสือแจ้งแนวทางดังกล่าวไปยัง กศจ. และ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อแจ้งไปยังโรงเรียนในพื้นที่ให้ ได้รับทราบแนวทางดังกล่าว ภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้

“การยืดหยุ่นครั้งนี้ ถือเป็นการดูแลสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย โดยให้โรงเรียนพิจารณารับเด็กในเขตพื้นที่บริการของตนเองที่ยังไม่มีที่เรียน หรือเด็กในพื้นที่บริการที่มีที่เรียนแล้ว แต่ต้องเดินทางไปด้วยความยากลำบากเข้าเรียน ทั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ขอให้มาแจ้งความประสงค์ได้ที่โรงเรียนในพื้นที่ จากนั้นโรงเรียนจะพิจารณาเสนอ กศจ.เห็นชอบตามขั้นตอน เชื่อว่าเด็กจะไม่แห่ไปเข้าโรงเรียนดังในพื้นที่แน่นอน เพราะบางเขตอาจจะมีโรงเรียน 3 แห่ง หากเด็กในพื้นที่บริการประสงค์จะย้ายมาเฉพาะโรงเรียนดัง โรงเรียนก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม เรื่องนี้มอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษา และ กศจ.พิจารณาเป็นรายๆ ไป การยืดหยุ่นครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเปิดช่องให้ใคร เพราะถ้า สพฐ. ดึงดัน ไม่ยืดหยุ่น เด็กก็ไม่มีที่เรียน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ไม่มีประโยชน์”

นายบุญรักษ์ กล่าวและว่า เท่าที่ทราบมีคนให้ข้อมูลว่า มีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จำนวนหนึ่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บางคนต้องเดินทางไปเรียนต่างอำเภอ คิดว่าจะทราบจำนวนที่แน่นอนประมาณ ประมาณวันที่ 10 มิ.ย. หลังจากผู้ปกครองได้แจ้งความประสงค์มายังโรงเรียน และโรงเรียนได้พิจารณารับตามความเหมาะสมแล้ว

-- advertisement --