-- advertisement --

สพฐ.เปิดสัดส่วนรับ ม.1 โรงเรียนดัง กทม.

ดูรายละเอียด 57 โรงเรียนมัธยมชื่อดังในกทม. ส่วนมากจัดสอบคัดเลือก

วันที่ 8 ก.พ.60 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 นั้น ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในกรุงเทพมหานคร จำนวน 57 โรงเรียน ได้ส่งสัดส่วนการรับนักเรียนชั้น ม.1 มาให้ สพฐ. พิจารณาแล้ว ดังนี้

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 1 กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จับฉลากในเขตพื้นที่บริการฯ 0% สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในเขตพื้นที่บริการ 40% และสอบคัดเลือก และใช้คะแนน O-NET ของนักเรียนทั่วไป 60%

รร.ชิโนรสวิทยาลัย 0-40-60, รร.ทวีธาภิเศก 0-40-60, รร.เทพศิรินทร์ 0-40-60, รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล 0-40-60, รร.บางปะกอกวิทยาคม 0-40-60, รร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0-40-60, รร.ปัญญาวรคุณ 0-40-60, รร.โพธิสารพิทยากร 0-40-60

รร.มัธยมวัดนายโรง 0-50-50, รร.มัธยมวัดสิงห์ 0-50-50, รร.มัธยมวัดหนองแขม 0-40-60, รร.โยธินบูรณะ 0-40-60, รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 0-60-40, รร.ราชวินิตมัธยม 0-40-60, รร.วัดนวลนรดิศ 0-40-60, รร.วัดราชโอรส 0-50-50, รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ 0-40-60, รร.ศึกษานารี 0-40-60, รร.ศึกษานารีวิทยา 0-40-60, รร.สตรีวัดระฆัง 0-40-60, รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 0-40-60, รร.สตรีวิทยา 0-40-60, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 0-40-60, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี 0-40-60, รร.สามเสนวิทยาลัย 0-40-60, รร.สายปัญญา 0-40-60

สำหรับ สพม.2 กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 0-40-60, รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 10-30-60, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 10-30-60, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 0-40-60, รร.เทพลีลา 0-40-60, รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 0-40-60, รร.นวมินทราชินูทิศกรุงเทพมหานคร 0-40-60, รร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5-35-60, รร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา 0-40-60, รร.นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย 0-40-60, รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 0-40-60, รร.บางกะปิ 0-40-60

รร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี) 0-40-60, รร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)2 10-30-40, รร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)4 0-40-60, รร.พรตพิทยพยัต 15-25-60, รร.มัธยมวัดหนองจอก 0-40-60, รร.ฤทธิยะวรรณาลัย 0-40-60, รร.วชิรธรรมสาธิต 0-50-50, รร.วัดสุทธิวราราม 0-40-60, รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0-40-60, รร.สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0-40-60, รร.สตรีวิทยา2ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0-40-60, รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0-40-60, รร.สตรีศรีสุริโยทัย 0-40-60, รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 0-40-60, รร.สารวิทยา 0-40-60, รร.สิริรัตนาธร 0-40-60, รร.สุรศักดิ์มนตรี 20-24-60 และ รร.หอวัง 0-40-60

-- advertisement --