-- advertisement --

สพฐ.เผยยอดรับสมัคร ครูผู้ช่วย เฉียด2แสน

แบ่ง 2 กลุ่ม ครู 5 ปี ยอดสมัคร 198,691 คน-ไร้ตั๋ว 81,782 คน ขณะที่ตำแหน่งว่างมีเพียง 6,437 อัตรา สาขาปฐมวัย-อังกฤษ-สังคม-คอมพ์-คณิต อัตราแข่งขันสูง จับตา 3 จังหวัดใหญ่ภาคอีสาน ส่วนที่ “สุรินทร์” ต้องเปิดจ้างครูภาษาเขมร

วันที่ 5 เม.ย.60 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วไป ประจำปี 2560 ใน 64 จังหวัดและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย.60 โดยมีตำแหน่งว่างบรรจุได้ 6,437 อัตรา ใน 61 สาขา ซึ่งปีนี้ 36 สาขารับสมัครเฉพาะผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีอัตราว่าง 4,357 อัตรา และอีก 25 สาขารับสมัครผู้ที่มีและไม่มีใบอนุญาตฯ มีอัตราว่าง 2,080 อัตรา นั้น ขณะนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

ปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 198,691 คน แยกเป็นกลุ่มที่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือผ่านหลักสูตร 5 ปี จำนวน 116,909 คน กลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปีจำนวน 17 สาขา และกลุ่มขาดแคลน จำนวน 8 สาขาวิชา รวม 25 สาขา มีผู้สมัครสอบรวมทั้งสิ้น 81,782 คน

โดยสถิติผู้สมัครมากที่สุดใน 5 จังหวัดแรก ได้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)นครราชสีมา จำนวน 14,656 คน กศจ.กรุงเทพฯ จำนวน 12,294 คน กศจ.ชลบุรี จำนวน 9,642 คน กศจ.บุรีรัมย์ จำนวน 8,466 คน และ กศจ.สุรินทร์ จำนวน 7,798 คน

เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า กศจ.สุรินทร์ ได้เปิดรับ 1 อัตรา ในกลุ่มวิชาภาษาเขมร แต่ไม่มีผู้มาสมัครสอบ เพราะไม่มีในหลักสูตร และไม่เคยมีการประกาศรับสมัครมาก่อน ดังนั้นกรณีนี้จะแก้ปัญหาโดยการจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวไปก่อน แต่จะนำไปเป็นข้อมูลในการประกาศสอบในครั้งต่อไป เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วซึ่งจะต้องเรียนรู้ภาษาอาเซียน ไม่ใช่เฉพาะภาษาเขมรอย่างเดียวแต่ต้องเรียนรู้ทุกภาษาในอาเซียนด้วย

ทั้งนี้ สำหรับสาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน 22,227 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 20,944 คน สังคมศึกษา จำนวน 20,475 คน คอมพิวเตอร์ จำนวน 17,053 คน และคณิตศาสตร์ จำนวน 16,676 คน

“หลังจากประกาศผลการสอบแล้ว สพฐ.ในฐานะผู้ใช้ครูจะรวบรวมข้อมูลผู้สมัครสอบใน 25 สาขาวิชา ว่าผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสอบได้จำนวนเท่าไหร่ และผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสอบได้จำนวนเท่าไหร่ เพื่อนำมาประกอบเป็นข้อมูลในการวางแผนการรับคนที่จะเข้ามาเป็นครูว่าจะรับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กับการเปิดกว้าง สพฐ.จะได้รับประโยชน์อย่างไร”นายการุณ กล่าว

สำหรับปฏิทินการสอบแข่งขันฯดังนี้ รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย.60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วันที่ 10 เม.ย.60 สอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 22 เม.ย.60 สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 23 เม.ย.60 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 24 เม.ย.60 เป็นต้นไป และประกาศผลสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 28 เม.ย.60

-- advertisement --