-- advertisement --

สพฐ.เรียกผอ.ถกเกณฑ์รับนักเรียนปี61

เครือข่ายผู้ปกครองบดินทรเดชา ร้อง ศธ.คุมห้องละ 40 คนต้องแจ้งล่วง 3 ปีวอนยืดหยุ่น

นายคมสัน ตั้งสุวรรณศรี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.3 รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.3 รร.บดินทรเดชาฯ กำลังได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากโรงเรียนประกาศให้ทราบถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 40คน ทั้งระดับประถมและมัธยม เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2461 ทำให้นักเรียนชั้น ม.3 ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.4 ในโรงเรียนเดิมได้รับผลกระทบ ซึ่งในส่วนของ รร.บดินทรเดชาฯ ปัจจุบันมีนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน16 ห้อง ห้องละ 47-50 คน ที่ผ่านมาทุกปีเด็กจะได้เลื่อนขึ้นชั้น ม.4 ร้อยละ 80 และรับเด็กจากภายนอกร้อยละ 20 ซึ่งปกติถ้าเด็กได้ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไปก็สามารถเรียนต่อได้แล้ว แต่ปีนี้เมื่อมีการจำกัดจำนวนไม่เกิน 40คนต่อห้อง จึงเกิดผลกระทบกับเด็กประมาณ 100 กว่าคน และเท่าที่ดูแม้เด็กที่ได้ผลการเรียน 2.7 ขึ้นไปก็ยังมีโอกาสถูกให้ออกเช่นกัน

“เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2561 ที่ผ่านมา มีหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มาถึงโรงเรียนให้ปฏิบัติเรื่องการรับนักเรียนอย่างเคร่งครัด ซึ่งโรงเรียนได้แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ ทำให้ผู้ปกครองรู้สึกเครียด ทาง ผอ.โรงเรียนไม่สามารถช่วยอะไรได้ ทางเครือข่ายผู้ปกครองเห็นว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดี แต่ควรประกาศล่วงหน้า และควรบังคับใช้กับการรับนักเรียน ม.1 หรือ ม.3 ที่จะขึ้น ม.4 ในอีก 3 ปีข้างหน้า เพื่อให้เด็กได้เตรียมตัว ไม่ใช่ใช้กับเด็กที่จะต้องเรียนต่อเนื่องในทันทีปีนี้ เพราะจะส่งผลกระทบอย่างมาก และคิดว่าคงไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะในโรงเรียนบดินทรเดชาฯ เท่านั้น ดังนั้นเครือข่ายผู้ปกครอง จะทำหนังสือถึง ศธ. เพื่อขอให้ช่วยหาทางออกและยืดหยุ่นระเบียบนี้ออกไป”นายคมสัน กล่าว

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.จะเชิญประชุม ผอ.โรงเรียนแข่งขันสูงในเร็ว ๆ นี้ เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาและรับข้อเสนอไปหารือกับบอร์ด กพฐ. ซึ่งเป็นผู้เห็นชอบการออกระเบียบดังกล่าว จากนั้นจะรายงาน รมว.ศึกษาธิการ เพื่อทราบต่อไป

ทั้งนี้ โดยหลักการแล้ว รมว.ศึกษาธิการ ให้นโยบายว่าต้องมีความยืดหยุ่นโดยยึดความต้องการของประชาชนและนักเรียนเป็นหลัก แต่ก็ต้องอยู่ในกฎกติกา จึงอยากฝากไปถึงผู้ปกครองว่าถ้าเป็นปัญหา สพฐ.จะเสนอต่อ กพฐ.ให้ยืดหยุ่นไปก่อน อย่างไรก็ตาม อยากให้เข้าใจถึงเจตนาการจำกัดจำนวนนักเรียน 40 คนต่อห้อง ก็เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลจากครูอย่างทั่วถึง และห้องไม่แออัด อีกทั้งป้องกันการรับนักเรียนเพิ่มโดยไม่มีขีดจำกัด จนทำให้เกิดปัญหาการฝากเด็ก โดยเชื่อว่าวิธีนี้ไม่น่าจะฝากเด็กได้ เพราะการประกาศผลสอบต้องประกาศชื่อตัวสำรองที่ชัดเจนด้วย

-- advertisement --