-- advertisement --

สพป.สุโขทัย เขต 2 แจงกก.สอบO-NET

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.สุโขทัย) เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงและทำความเข้าใจกรรมการประจำศูนย์สอบ ประจำสนามสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการจัดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนในสังกัด วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

-- advertisement --