-- advertisement --

สพร.ชงปรับเกณฑ์คัดเลือกครู-ผอ.เขตฯ ยื่น ก.ค.ศ.พิจารณา

สพร.ชงปรับเกณฑ์คัดเลือกครู-ผอ.เขตฯ ยื่น ก.ค.ศ.พิจารณา

นายอัมพร พินะสา ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามแผนการบริหารงานบุคคลของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 จะต้องมีการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ตามอัตราที่ว่าง อาทิเช่น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 38 ตำแหน่ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 204 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์กว่า 600 ตำแหน่ง และครูผู้ช่วยทั่วไป อีกกว่า 10,000 อัตรา เป็นต้น แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดปฏิทินการสอบได้ เนื่องจาก ศธ.มีนโยบายให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ ทั้งหมด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์เหล่านั้นอยู่

นายอัมพร กล่าวต่อไปว่า โดยหลักการการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ โดยเฉพาะศึกษานิเทศก์ และครูผู้ช่วย ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเทอม รวมถึง ผอ.เขตพื้นที่ฯ ก็เป็นตำแหน่งที่ต้องเร่งคัดเลือกเพื่อให้การบริหารงานในเขตพื้นที่ไม่หยุดชะงัก แต่เมื่อหลักเกณฑ์ใหม่ยังไม่ออกมา ก็จำเป็นต้องชะลอออกไป และหากไม่ทันจริง ๆ ก็คงต้องใช้หลักเกณฑ์เดิมไปก่อน ทั้งนี้ แม้ ก.ค.ศ.จะเป็นเจ้าของเรื่อง แต่ สพฐ.ในฐานะผู้ใช้ ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาร่างหลักเกณฑ์คู่ขนาน เพื่อเสนอแนวคิดการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งต่าง ๆ ให้ ก.ค.ศ.นำไปพิจารณาด้วย โดยคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะได้เห็นตัวร่างหลักเกณฑ์ของ สพฐ.เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป

“แนวคิดที่ สพฐ.เสนอจะยึดตามหลักการของรมว.ศึกษาธิการ ว่าการสอบไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจะได้คนเก่งมาทำงานได้จริง และการเลื่อนตำแหน่ง หรือการเข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น ไม่ได้พิจารณาจากผลงานที่เป็นกระดาษเท่านั้น แต่น่าจะพิจารณาผลของการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งก็ต้องนำสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่งด้วย”

ผอ.สพร. กล่าวและว่า สำหรับการสอบครูผู้ช่วยทั่วไป เบื้องต้นมีแนวคิดว่าจะเสนอให้สอบภาค ก.ด้วยข้อสอบกลางที่ส่วนกลาง เหมือนกับการสอบแข่งขันของข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ต้องผ่านภาค ก.ก่อน จึงจะมีสิทธิไปสอบภาค ข.ที่เขตพื้นที่การศึกษา

-- advertisement --