-- advertisement --

สมาคมศิษย์เก่าฯออกแถลงการณ์แก้ปมมทร.ล้านนา

สมาคมศิษย์เก่าฯ ออกแถลงการณ์แก้ปม มทร.ล้านนา พร้อมยื่นหนังสือ “พล.อ.อ.ประจิน” ขอความเป็นธรรมป้องเกียรติภูมิมหา’ลัย ชงจัดประชุมวาระเวียนอนุมัติด่วน!นศ.สำเร็จการศึกษา-รับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 20 พ.ค.2561 นายกู้เกียรติ ประภัสระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เปิดเผยกับสยามรัฐว่า ขณะนี้สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน 6 เขตพื้นที่ของ มทร.ล้านนา ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 17-18 พ.ค 2561 เพื่อแจ้งให้สโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่าทั้ง 6 เขตพื้นที่ได้รับทราบ สืบเนื่องจากการทำงานที่ไม่เป็นไปตามระบบของสภามทร.ล้านนา เรื่องการเปิดประชุมสภาตามวาระปกติในปฏิทินที่กำหนดใว้ ทำให้ส่งผลกระทบปัญหาต่างๆ เช่น นักศึกษาในปีการศึกษา 2560 จะเข้ารับปริญญาบัตรไม่ทันตามกำหนดการ, การอนุมัติเอกสารที่ต้องใช้ในการทำงานหรือการสมัครเรียนต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ไม่มีผู้อนุมัติเอกสาร อาจส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาเสียสิทธิต่างๆ ในอนาคตได้, การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ หรือเรื่องเร่งด่วนต่าง ๆ เพื่อสนองตอบกับการทำงานของอาจารย์หรือบุคลากรในองค์กร และ 4.การให้ข่าวที่เป็นเท็จ โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานของหลักสูตรที่ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือต่ำกว่ามาตรฐาน ของหลักสูตรที่ มทร.ล้านนา เปิดการเรียนการสอนในปัจจุบัน

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาคมศิษย์ มทร.ล้านนา ได้เฝ้าติดตามมาโดยตลอดจนเห็นว่า สภามทร.ล้านนา มีผลกระทบปัญหาจากการไม่มีการเปิดประชุมสภาตามวาระย่อมมีผลกระทบอย่างรุนแรงได้ ดังนั้นสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จึงต้องออกมาปกป้องชื่อเสียงของ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 เขตพื้นที่ พร้อมทำหนังสือขอความเป็นธรรมและขอข้อชี้แจงต่อ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี, รมว.ศึกษาธิการ, รมช.ศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) เพื่อขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณา หรือขอให้ดำเนินการตามรายละเอียดข้อเรียกร้อง ดังนี้

1.ขอให้นายกสภา มทร.ล้านนาเปิดประชุมสภาตามวาระเดิมที่กำหนดใว้แล้วโดยด่วนเพื่ออนุมัติเรื่องวาระเร่งด่วนที่สำคัญ 2.ขอให้นายกสภา มทร.ล้านนาและ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ได้พบและพูดคุยเพื่อหาข้อสรุปยุติปัญหา และให้การทำงานทั้งสองท่านดำเนินต่อไปตามบริบทของการบริหารงาน 3.สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา และนายกสมาคมศิษย์เก่า ทั้ง 6 เขตพื้นที่ ขอเข้าพบนายกสภา มทร.ล้านนา เพื่อรับทราบปัญหาและสอบถามข้อเท็จจริงในการทำงานที่ มทร.ล้านนา

อย่างไรก็ตาม นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ส่วนกลาง และนายกสมาคมศิษย์เก่ามทร.ล้านนา ทั้ง 6 เขตพื้น ได้ลงนามในเอกสารทั้งหมดตามแนบ และได้ยื่นแจ้งกับผู้รับผิดชอบตามกล่าวข้างต้นแล้ว

นายกู้เกียรติ กล่าวย้ำว่า ทางสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เห็นควรว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญาหาเฉพาะหน้าที่มีความจำเป็น เร่งด่วน และไม่ต้องเผชิญหน้า ควรทำการประชุมวาระเวียน เพื่ออนุมัติเรื่องสำคัญเร่งด่วน เช่น เรื่องอนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ซึ่งเป็นทางออกที่ไม่เสียหาย หรือมีผลกระทบต่อผู้ใด เดินหน้าระบบในสิ่งทำได้ และสำคัญคือแก้ปัญาหาได้จริง มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแบบนี้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติอยู่แล้ว หากมีวาระการประชุมสำคัญและเร่งด่วนและจำเป็น

-- advertisement --