-- advertisement --

สองพี่น้อง วริชช์-ฉันทัช เชื้อสะอาด กับ 5 สนาม ระดับนานาชาติและระดับประเทศในวิชาคณิตศาสตร์

​นายวริชช์ เชื้อสะอาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กับ 5 ผลงานวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่

1.สนามนานาชาติ ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัล OUTSTANDING AWARD ในระดับนานาชาติกับรายการ การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2022 BBB-Big Bay Bei International Mathematical Olympiad 2022 โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย พม่า และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดมากกว่า 800 คน จัดโดย OCEC ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดสอบ เป็นรูปแบบออนไลน์

2.สนามนานาชาติ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Award ในระดับนานาชาติกับรายการ การแข่งขันคณิตศาสตร์I SASMO 2022: Singapore & Asian Schools Math Olympiad 2022 Grade 11 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มีประเทศเข้าร่วม 16 ประเทศ จัดโดย Singapore & Asian Schools Math Olympiad สถานที่จัดสอบ เป็นรูปแบบออนไลน์

3.สนามนานาชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Award ในระดับนานาชาติและรางวัลทุนการศึกษา 1,000 บาท กับรายการ การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2022 PHILIPPINE International Mathematical Olympiad 2022: Phi Mo 2022 ประเทศฟิลิปปินส์ ในรอบ Heat Round สถานที่จัดการแข่งขัน เป็นรูปแบบออนไลน์ จัดโดย PHILIPPINE International Mathematical Olympiad ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

4.สนามระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Award ในระดับประเทศกับรายการ การแข่งขันคณิตศาสตร์สมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ International Mathematics Contest Union Thailand Secretariat เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดการแข่งขัน ศูนย์ภาคเหนือโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดการแข่งขันโดย TMC Thailand

5.สนามระดับประเทศ ได้รับถ้วยรางวัลสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ อันดับที่ 1 และเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท ด้านคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันในรายการ โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ เมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดโดย โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) สถานที่จัดการแข่งขัน เป็นการแข่งขันแบบออนไลน์

และ เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กับ 3 ผลงานวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่

1.สนามนานาชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Award ในระดับนานาชาติกับรายการ การแข่งขันคณิตศาสตร์I SASMO 2022: Singapore & Asian Schools Math Olympiad 2022 Grade 11 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มีประเทศเข้าร่วม 16 ประเทศ จัดโดย Singapore & Asian Schools Math Olympiad สถานที่จัดสอบ เป็นรูปแบบออนไลน์

2.สนามนานาชาติ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Award ในระดับนานาชาติและรางวัลทุนการศึกษา 1,000 บาท กับรายการ การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2022 PHILIPPINE International Mathematical Olympiad 2022: Phi Mo 2022 ประเทศฟิลิปปินส์ ในรอบ Heat Round สถานที่จัดการแข่งขัน เป็นรูปแบบออนไลน์ จัดโดย PHILIPPINE International Mathematical Olympiad ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

3.สนามระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Award ในระดับประเทศกับรายการ การแข่งขันคณิตศาสตร์สมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ International Mathematics Contest Union Thailand Secretariat เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดการแข่งขัน ศูนย์ภาคเหนือโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดการแข่งขันโดย TMC Thailand

ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับความพยายามของน้องออโต้และน้องโธมัส ที่สามารถคว้ารางวัลจากสนามระดับนานาชาติและสนามระดับประเทศมาได้ในครั้งนี้

-- advertisement --