-- advertisement --

สอบเข้าม.1วันนี้สวนกุหลาบแข่งดุ1:5

“สวนกุหลาบ”ยังครองแชมป์แข่งดุเกือบ 1 ต่อ 5 ทึ่งโรงเรียนบางปะกอก มาแรง!! เด็กสมัครเข้าเรียนอัตราแข่งขันสูงเป็นอันดับสอง

วันที่ 1 เม.ย.60 ที่โรงเรียนศึกษานารี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) พร้อมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ติดตามการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 โดยภายหลังการตรวจเยี่ยมการจัดสอบของโรงเรียนศึกษานารี ดร.อำนาจ กล่าวว่า ภาพรวมถือว่าเรียบร้อยดี โดยโรงเรียนศึกษานารีเป็น 1 ใน 281 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีนี้มีเด็กสมัครสอบประเภทห้องเรียนปกติ 880 คน รับได้ 450 คน สัดส่วนการแข่งขัน 1 ต่อ 1.96

สำหรับภาพรวมของประเทศ สพฐ.ได้รับรายงานตัวเลขการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 281 แห่ง ว่า ระดับชั้น ม.1 รับได้ 99,812 คน มีผู้สมัคร 249,530 คน มีอัตราการแข่งขัน 2.5 ระดับชั้น ม.4 รับได้ 94,959 คน มีผู้สมัคร 207,810 คน อัตราการแข่งขัน 2.5

อย่างไรก็ตามสำหรับชั้น ม.1 นั้น จะมีการจัดสอบแข่งขันสำหรับโรงเรียนทั่วไปอีก 2,000 กว่าโรง ในวันที่ 8 เม.ย.นี้ นักเรียนที่พลาดจากการสอบวันนี้ก็ยังสามารถไปสอบได้อีกครั้ง โดย สพฐ.ได้กำชับให้ทุกโรงเรียนจัดสอบด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม โดย สพฐ.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย

“สำหรับภาพรวมการรับนักเรียนเบื้องต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงปีนี้ พบว่าอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้นเล็กน้อย แต่ภาพรวมทั่วประเทศอัตราการแข่งขันโดยเฉลี่ยลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง แต่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และโรงเรียนใหญในต่างจังหวัดยังคงเป็นที่นิยมของผู้ปกครองอยู่ แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า ปีนี้มีหลายโรงเรียนที่ชื่อยังไม่ค่อยคุ้นหูมากนัก แต่กลับได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองมากขึ้น ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี

ดร.อำนาจ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ภายหลังกระบวนการรับนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว หากนักเรียนยังไม่มีที่เรียน สามารถไปยื่นความจำนงขอให้จัดสรรที่เรียนได้ที่โรงเรียนที่สมัคร หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 5-20 เม.ย.60 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังนั้น สพฐ.ขอให้ความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะมีที่เรียนต่อแน่นอน

สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในกรุงเทพมหานคร 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับ 240 สมัคร 1,167 อัตราแข่งขัน 4.86 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม รับ 200 สมัคร 506 อัตราแข่งขัน 3.53 โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับ 250 สมัคร 559 อัตราแข่งขัน 3.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยรับ 300 สมัคร 848 อัตราแข่งขัน 2.83 โรงเรียนโยธินบูรณะ รับ 300 สมัคร 795อัตราแข่งขัน 2.65

——————

-- advertisement --