-- advertisement --

สอศ.ผุดโปรแกรมเตรียมอาชีวศึกษา

ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ นำทีมสัญจรรับฟังปัญหาพื้นที่ ระบุจากนี้ สอศ.ต้องตอบโจทย์การพัฒนาของรัฐบาลได้

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.59 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการหารือและนำแผนงานโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)มาวิเคราะห์เบื้องต้น ว่า โครงการใดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับนโยบาย 11 ด้าน ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) โดยมีตัวชี้วัดที่สามารถตอบโจทย์ตามนโยบายทั้งของรัฐบาลและ ศธ.ได้ และหลังจากนี้ตนและผู้บริหาร สอศ.จะลงพื้นที่ไปรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงความต้องการของสถานศึกษาเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จากนั้นจะมีการประชุมผู้บริหาร 5 ภาคในวันที่ 17-20 ต.ค.59เพื่อนำข้อมูลไปจัดประชุมภาพรวมร่วมกันทั้งประเทศอีกครั้ง ในวันที่ 26 ต.ค.ที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการประมวลสภาพปัญหาอุปสรรค และระดมแนวความคิดการดำเนินงานให้เข้าถึงสถานศึกษาและห้องเรียนอย่างแท้จริง

“สิ่งสำคัญนับจากนี้ สอศ. ต้องสามารถตอบโจทย์ทั้งของรัฐบาลและรัฐมนตรีให้ได้ เนื่องจากรัฐบาลและศธ.ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาอย่างมาก โดยมอบนโยบายด้านการอาชีวศึกษาว่าต้องเพิ่มทั้งในส่วนปริมาณและคุณภาพกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสร้างผู้ประกอบการณ์หน้าใหม่ หรือเถ้าแก่น้อย และการแนะแนวทางการศึกษาที่จะเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน และการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเปิดโปรแกรมเตรียมอาชีวศึกษาเอง โดยเอาเด็ก ป.6 มาเรียนพื้นฐานในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เมื่อเด็กจบ ม.3 จะได้รู้ตัวเองว่าจะไปเรียนสายไหน แต่ทั้งนี้จะต้องให้ รมว.ศึกษาธิการ เห็นชอบด้วย ทั้งนี้เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา”เลขาธิการ กอศ.กล่าว

-- advertisement --