-- advertisement --

สอศ.เช็กปัญหา วิทยาลัย ก่อนจัดกลุ่มเข้า ไอซียู

เบื้องต้นมีวิทยาลัยในสังกัดส่งชื่อ 400 กว่าแห่ง วิเคราะห์ 2 ด้าน สถานศึกษา+ปัญหาที่ส่วนกลางไม่เคยรู้

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ รมว.ศึกษาธิการ ให้มีการสำรวจสถานศึกษาที่มีปัญหาวิกฤตทางการศึกษา ที่ต้องการได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน หรือโรงเรียนไอซียู นั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)มีวิทยาลัยในสังกัดส่งชื่อเข้ามากว่า 400 กว่าแห่ง ซึ่ง สอศ.จะนำมาวิเคราะห์ใน 2 ด้านคือ ด้านสถานศึกษา และการสะท้อนปัญหาที่ส่วนกลางไม่ได้รับทราบ เช่นปัญหาขาดแคลนครู ทั้งที่ผ่านมา สอศ.มองว่าสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ แต่ลึก ๆ แล้วหลายแห่งยังขาดครู ซึ่งก็โยงไปถึงการขาดแคลนงบประมาณด้วย

“การสะท้อนมาแบบนี้ จะทำให้เห็นว่า เพราะอะไรวิทยาลัยบางแห่งจึงมีเด็กเข้าเรียนน้อย ซึ่ง สอศ.ต้องลงไปแก้ไข ไม่ใช่ให้สถานศึกษาแก้ปัญหาเพียงลำพัง ส่วนกลางอาจจะต้องเข้าไปช่วยด้วย ดังนั้นนโยบายแก้ปัญหาโรงเรียนไอซียู จึงถือว่าเป็นนโยบายที่ดี น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพ เพราะมีการวิเคราะห์ปัญหาภายในของวิทยาลัย ซึ่งทุกคนจะรู้ปัญหาตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ส่วนกลางต้องวิเคราะห์กันอีกว่า แต่ละแห่งจะอยู่ในขั้นไอซียูหรือไม่ ต้องแบ่งกลุ่มว่าเป็นไอซียูขั้นรุนแรง ปานกลาง หรืออยู่ในขั้นต้องปรับปรุง โดยอันดับแรก สอศ.จะต้องเน้นไอซียูขั้นรุนแรงก่อน ซึ่งคาดว่ากลางเดือน ก.พ.นี้ จะได้ตัวเลขที่ชัดเจน”นายวณิชย์กล่าว

-- advertisement --