-- advertisement --

สุดประทับใจ..พี่พาน้องขึ้นเขาตังกวน

ไม่มีอะไรมาก…ให้ภาพสื่อความหมาย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประเพณี…“พี่พาน้องขึ้นเขาตังกวน สักการะเจดีย์พระธาตุเขาตังกวน คู่เมืองสงขลา” เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา

โดยได้รับเกียรติจาก อ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

—————-

-- advertisement --