-- advertisement --

สุดยอด  วิศวะม.เกษตรฯ คว้าแชมป์โลก World RoboCup 2019

นิสิตทีม SKUBA-Jr รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์โลก ทั้งยังได้รับรางวัลสกอร์สูงสุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งว่า นิสิตทีมSKUBA-Jr คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รางวัลชนะเลิศ คว้า แชมป์โลก จากการแข่งขัน World RoboCup 2019 และยังได้รับรางวัล Overall Highest Score ด้วย จากการแข่งขันหุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้านอัตโนมัติ หรือ @Home ( At Home) Education ในรุ่น Open Category ระหว่างวันที่ 2- 8 ก.ค.62 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยการแข่งขันประกอบด้วย 16 ทีม จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย มาเก๊า จีน อิตาลี ออสเตรเลีย และ ญี่ปุ่น

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ภารกิจ ประกอบด้วย ภารกิจที่ 1 Speech and Person Recognition ที่เป็นการทดสอบความสามารถ AI ของหุ่นยนต์ ในการค้นหา บุคคล บอกเพศ และสามารถสื่อสารกับมนุษย์ผ่านการใช้เสียงพูดคุย ภารกิจที่ 2 Help me carry ที่เป็นการทดสอบความสามารถของหุ่นยนต์ในการเคลื่อนที่ไปช่วยเหลือมนุษย์ ในการช่วยขนของไปยังสถานที่ต่างๆ แบบ อัตโนมัติ

ภารกิจที่ 3 Restaurant เป็นการทดสอบ การทำงาน แทน บริกร ในร้านอาหารที่ จะเคลื่อนที่ไปยังลูกค้าที่ต้องการสั่งอาหาร โดยมองจากการโบกมือ หรือตะโกน สั่งของลูกค้า รับคำสั่งอาหาร และ เคลื่อนที่กลับมาแจ้ง พนักงานในร้านอาหาร เพื่อส่งอาหารที่ถูกต้องให้กับลูกค้า และภารกิจที่ 4 Final Challenge เป็นการแสดงความสามารถของหุ่นยนต์ ตามแต่ที่ละทีมเตรียมมา ซึ่งทีม SKUBA-Jr แสดงความสามารถของหุ่นยนต์ ในการเป็นพนักงานโรงแรม และเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยในสถานการณ์ไฟไหม้โรงแรม เพื่อช่วยเหลือลูกค้าออกจากโรงแรมแบบอัตโนมัติ

สำหรับสมาชิกทีม SKUBA-Jr ประกอบด้วย นายกันต์ ยาใจ หัวหน้าทีม นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นายกิตตินนท์ สวรรยาวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า IUP นายวสุธร ศิริยากร นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายรัชกร ศรีเหรา นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต IUP น.ส. พฤฒาภรณ์ เมาลานนท์ นิสิตปริญญาโท ปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี ผศ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

-- advertisement --