-- advertisement --

สุดเจ๋ง  เทคนิคสกลคว้าชัยเชลล์ อีโค มาราธอน เอเชีย 2017

ด้วยสมองและสองมือ…ยกนิ้วให้กับทีม”เวอร์จิ้น”เทคนิคสกลนคร ที่คว้ารางวัลชนะเลิศรถต้นแบบ I.C.E.จากสิงคโปร์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างยนต์ จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ในนามทีมเวอร์จิ้น นำโดย “ยุทธนา ไชยสงค์” ปวส.2 “วีระชัย แสนอุบล” ปวส.1 และ “เควินฟ เจลล์” ปวส.1 พร้อมด้วย อาจารย์ประมวล รอนยุทธ ฐานะครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดพลังงานต้นแบบ “เชลล์ อีโค มาราธอน เอเชีย 2017” ที่ Changi Exhibition Center ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16-19 มี.ค.60 ที่ผ่านมา จัดเป็นการแข่งขันระดับทวีปเอเชีย

โดยทีม “เวอร์จิ้น” ประสบความสำเร็จคว้ารางวัลชนะเลิศ “Winner Internal Combustion Prototype” ประเภทรถต้นแบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือ International Combustion Engine (I.C.E.) มาเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวไทย และทำสถิติสูงสุดทุกประเภทของทีมที่เข้าแข่งขัน คือวิ่งได้ไกลถึง2,289 กิโลเมตร และใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตร

…ในการแข่งขันครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาจากประเทศไทย เข้าแข่งขัน 5 สถาบัน และได้รับรางวัล ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รถต้นแบบ I.C.E. ได้รางวัลอันดับชนะเลิศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (รถต้นแบบไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (รถต้นแบบไฟฟ้า) ได้รางวัลอันดับ 3, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (รถต้นแบบ I.C.E.) และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (รถต้นแบบ I.C.E.) ได้รางวัลอันดับ 7

สำหรับรถต้นแบบ (Prototype) เป็นรถต้นแบบแห่งอนาคต แข่งขันกันด้วยสมรรถนะของรถ ทีมใดที่วิ่งได้ระยะทางไกลที่สุดด้วยเชื้อเพลิงเทียบเท่าน้ำมันเพียงหนึ่งลิตร จะเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขัน และการแข่งขัน “เชลล์ อีโค มาราธอน เอเซีย 2017” ยังถือเป็นก้าวสำคัญของพลังงานเพื่อการเดินทางขนส่ง ที่เหมาะสมกับโลกแห่งอนาคต คือต้องประหยัด ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงรางวัลนี้ว่า “สอศ.ภูมิใจเป็นอย่างมากในผลการแข่งขันของทีมเวอร์จิ้น จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เพราะการแข่งขัน เชลล์ อีโค มาราธอน เอเซีย 2017 ถือว่าเป็นเวทีการแข่งขันนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะเชิงช่าง ของตนเองว่าอยู่ในระดับใด หรือต้องเพิ่มเติมฝึกฝนในเรื่องใดอีกบ้าง พร้อมทั้งได้เรียนรู้การทำงานและศักยภาพของทีมที่มาจากประเทศอื่น ๆ อีกด้วย”

———————–

-- advertisement --