-- advertisement --

 สุรเชษฐ์ ขยายห้องเรียนกีฬาเพิ่ม 4 จังหวัด

ประชุมพร้อมกัน 9 มิ.ย.เพื่อจัดทำแผนงานห้องเรียนกีฬาระยะ 3 ปี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขยายผลการดำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่มีทักษะความสามารถทางด้านกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาไปสู่พื้นที่อื่นๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน นพ.ธี ระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดตั้งห้องเรียนกีฬาในจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนกีฬา ว่าจะต้องมีสถาบันการพลศึกษา ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ เพื่อเป็นครูผู้สอน เป็นโค้ชดูแลพัฒนาการตามสมรรถนะร่างกายของนักเรียน ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวได้พิจารณาและเห็นชอบให้ สพฐ. เปิดห้องเรียนกีฬา เพิ่มเติมอีก 4 จังหวัด จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้

จ.ชัยภูมิ ที่ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย รับชั้น ม.1, ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2560 ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย-บาสเกตบอลหญิง
จ.เพชรบูรณ์ ที่ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย รับชั้น ม.1, ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2560 ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย-บาสเก็ตบอลชาย-วอลเลย์บอลหญิง
จ.อุดรธานี ได้แก่ รร.ราชินูทิศ 2 รับชั้น ม.1 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561 และรร.อุดรพัฒนาการ รับชั้น ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2560 ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย-วอลเลย์บอลหญิง
และ จ.ชุมพร ที่ รร.ทุ่งตะโกวิทยา รับชั้น ม.1, ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2560 ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย และเพิ่มประเภทกีฬาที่รับนักเรียนชายและหญิง ในภาคเรียนที่ 1/2561

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 9 มิ.ย.60 จะมีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเตรียมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจัดทำแผนการดำเนินงานห้องเรียนกีฬาระยะ 3 ปี

-- advertisement --