-- advertisement --

 สุเทพ ลงพบเด็กอาชีวะหน้าเสาธง..นำร่องพื้นที่สมุทรปราการ

กำชับสถานศึกษาวางมาตรการป้องกันเหตุวิวาท สร้างภาพลักษณ์”เด็กดี มีวินัย มีความมุ่งมั่น พัฒนาประเทศ”

วันที่ 1 พ.ค.60 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้สถานศึกษากำลังจะเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 ซึ่งที่ผ่านมาทุกปีในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ มักจะมีปัญหาทะเลาวิวาทโดยเฉพาะเด็กอาชีวศึกษา ดังนั้นตนจึงได้เรียกประชุมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความสี่ยงทั้งรัฐและเอกชน 41 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเตรียมมาตรการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาท โดยตนได้ให้นโยบายว่า ทุกวิทยาลัยจะต้องมีมาตรการเป็นของตนเอง และต้องปรับภาพลักษณ์ของเด็กอาชีวะ โดยสถานศึกษาจะต้องจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและสังคมว่า เด็กอาชีวะเป็นเด็กดี มีวินัย มีความมุ่งมั่น สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้ พร้อมกันนี้ขอให้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สมาคมศิษย์เก่า รวมถึงครูและผู้ปกครองในการป้องกันเหตุด้วย

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า หลังจากได้มอบนโยบายไปแล้ว เวลานี้ทราบว่าแต่ละสถานศึกษาได้วางมาตรการป้องกันการก่อเหตุอย่างเข้มงวดได้ดีมาก ซึ่งตนขอชื่นชม แต่ขณะเดียวกันในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ตนก็มีมาตรการทางการบริหารกำกับดูแลอีกขั้นหนึ่ง คือ หากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทผู้บริหารวิทยาลัยนั้น ๆ จะต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นผู้บริหารวิทยาลัยก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดในเชิงรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมทุกรูปแบบกับผู้เกี่ยวข้อง จะอ้างว่าเหตุเกิดนอกสถานศึกษาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าหากครู ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ที่สำคัญผู้บริหารเอาจริงเอาจังเชื่อว่าปัญหาจะไม่มีปัญหาแน่นอน

“ผมตั้งใจว่าในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 นี้ ผมจะไปประชุมร่วมกับนักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธงที่วิทยาลัยกลุ่มเสี่ยงทุกแห่ง เพื่อไปมอบนโยบายและพบปะพูดคุย รวมถึงทำความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่เด็กที่ทำความดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยเริ่มที่วิทยาลัยใน จ.สมุทรปราการ ก่อน”ดร.สุเทพ กล่าว

-- advertisement --