-- advertisement --

 หมอธี ชวนสปป.ลาวเข้าร่วมประเมินPISA

หนุนพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ เสริมศักยภาพกับ BOOT CAMP

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(สภาซีเมค) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เยี่ยมคารวะนางแสงเดือน หล้าจันทะบูน รมว.กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษาของ 2 ประเทศ ซึ่งตนได้เชิญ สปป.ลาว ส่งครูมาอบรมการพัฒนาความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษใน Boot Camp ที่ประเทศไทย

เนื่องจากขณะนี้ ประเทศไทยกำลังปฏิรูปการศึกษาไทยครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ที่มีอยู่กว่า 45,000 คน โดยเจ้าของภาษาจากบริติช เคานซิล ซึ่งขณะนี้มีการจัดตั้งศูนย์อบรมภาษาอังกฤษ 18 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่ง ครูจาก สปป.ลาวสามารถเข้ารับการอบรมในศูนย์ที่ใกล้กับ สปป.ลาวได้ เช่น ขอนแก่น อุบลราชธานี เป็นต้น โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพออกค่าใช้จ่ายในการอบรมและที่พักให้ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นโครงการระยะ 5 ปี นอกจากนี้ ยังเชิญชวนให้ สปป.ลาวเข้าร่วมโครงการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ด้วย ซึ่งไทยยินดีจะเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ

ด้านนางแสงเดือน หล้าจันทะบูน รมว.กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว กล่าวว่า ทาง สปป.ลาว มีความยินดีอย่างมาก ที่ นพ.ธีระเกียรติ เชิญชวนครูสปป.ลาว เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบัน สปป.ลาว เริ่มสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้น ป.3 แต่ยังขาดแคลนครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา อยู่มาก แม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากหลายประเทศก็ตาม ซึ่งเรื่องนี้ตนก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะรับความช่วยเหลือจากไทย ส่วนการเข้าร่วม PISA นั้น สปป.ลาว ก็อยากเข้าร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้หารือกับผู้เกี่ยวข้องว่ามีความพร้อมมากเพียงใด

-- advertisement --