-- advertisement --

สั่งหยุดดำเนินการ…หลังพบสถานศึกษาจำนวนมากยังไม่มีความพร้อมทั้งครู-สื่อ

จากการที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมอบรมพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Boot camp) ระดับภูมิภาคเหนือตอนล่าง ที่ รร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก นั้น

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า จากนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยคัดเลือกครูแกนนำจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) มาพัฒนาความรู้ พร้อมทั้งขยายผลและติดตามครูผู้สอน เพื่อให้สามารถนำวิธีการสอน รูปแบบเน้นการสื่อสารไปใช้ในชั้นเรียนได้จริง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษแก่ผู้เข้าอบรม เกิดความมั่นใจในการสื่อสารและนำทักษะการสอนไปใช้ในชั้นเรียน เพื่อต่อยอดพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรของกลุ่ม Master Trainers ต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกกับเจ้าของภาษาจาก British Council โดยใช้เวลาอบรม 3 สัปดาห์ และที่ศูนย์ รร.เฉลิมขวัญสตรี มีครูจาก สพม.และ สพป.ในเขตภาคเหนือตอนล่าง คือ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี ตาก และอุตรดิตถ์ เข้าอบรมเป็นครูมัธยม 25 คน ครูประถม 50 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน ซึ่งเบื้องต้นจะขยายให้ครบ 18 ศูนย์ในปี 2561 ครูจำนวน 15,000 คนและขยายผล 40,000-50,000 คน ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตามต้องขยายผลในครูอาชีวศึกษา ครูเอกชน ตลอดจนประชาชนก็ต้องยกระดับทักษะภาษาอังกฤษด้วย โดยให้สำนักงาน กศน.เป็นหน่วยงานประสานขับเคลื่อนสอนภาษาอังกฤษ

“ส่วนกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ออกประกาศ ศธ.เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-ป.3 ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.โดยให้เพิ่มเวลาเรียนชั่วโมงภาษาอังกฤษจาก 40 ชั่วโมงต่อปี เป็น 200 ชั่วโมงต่อปี หรือ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งพบว่าโรงเรียนหลายแห่งยังไม่มีความพร้อมนั้นผมยอมรับว่าผมพลาด เพราะหลังจากลงพื้นที่มีโรงเรียนจำนวนมากไม่พร้อม ทั้งครูและสื่ออุปกรณ์ ซึ่งผมก็รับฟังและยอมรับแก้ไข จึงสั่งให้หยุดการดำเนินการไว้ก่อน ใครมีความพร้อมค่อยทำ และให้นโยบายว่าให้มีการปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งจะออกประกาศอย่างเป็นทางการ เร็วๆ นี้” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

-- advertisement --