-- advertisement --

 หมอธี ลงพื้นที่ติดตามปัญหาอินเตอร์เน็ต รร.

วันที่ 5 ก.พ.2561 ที่โรงเรียนบ้านคลองครก อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ระยอง จันทบุรี และตราด ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรในวันที่ 6 ก.พ.นี้

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ต้องการเดินทางมาในโรงเรียนไกล ๆ เพื่อมาให้เห็นสภาพจริงของปัญหา พร้อมรับฟังข้อเสนอและความต้องการการช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะมาในฐานะรัฐมนตรีแล้ว ยังมาในนามคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนการประชุม ครม.สัญจร ด้วย ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา และตนได้รายงานการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยได้รับความชื่นชมที่งานมีความก้าวหน้า และดีใจกับเด็ก ๆ ที่จะมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในทุกโรงเรียน

ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการศึกษาของประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยในยุคนี้จะไม่สั่งอะไรจากส่วนกลาง ต้องการให้ผู้ปฏิบัติและพื้นที่มีส่วนร่วมช่วยกันจัดการศึกษา ส่วน ศธ.จะลดงานที่ไม่จำเป็น และจะไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคขัดขวาง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงและการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุด คือการแก้ไขปัญหาตามหลักสากล จุดใดมีปัญหาก็แก้ตรงนั้น ดังเช่นการยกเเลิก MOENet พร้อม ๆ กับเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้เลือกเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดีและเหมาะสมกับบริบทได้เอง ส่วน ศธ.จะเร่งปรับปรุงระบบโครงสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้เข้าไปยังโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

และจากการรับฟังรายงานการใช้อินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา สพฐ. ในสังกัด 7 เขตพื้นที่การศึกษา (สพป.จันทบุรี เขต 1-2, สพป.ระยอง เขต 1-2, สพป.ตราด, สพม.17-18) ซึ่งมีสถานศึกษา 560 แห่ง, ห้องเรียน 7,472, ครู 10,085 คน และบุคลากร 305 คน และมีนักเรียน 184,740 คน โดยใช้เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตประกอบด้วย UNINet 237 แห่ง, TOT 378 แห่ง, CAT 47 แห่ง, 3BB 98 แห่ง, TRUE 15 แห่ง และอื่นๆ 6 แห่ง มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,156,084.40 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค.2561) ทั้งนี้มีโรงเรียน 4 แห่ง ที่ยังไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตให้ใช้

โดยโรงเรียนบ้านคลองครก เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ ซึ่งจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล-ม.3 เดิมใช้อินเตอร์เน็ตระบบดาวเทียมต่อสัญญาณกับ MOENet แต่พบปัญหาสัญญาณไม่เสถียร การรับส่งข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถใช้สื่อทันสมัยช่วยในการเรียนการสอน นักเรียนขาดการสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ โรงเรียนจึงได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนของครู เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ค ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถึง 10,000 บาทต่อเดือน โดยขณะนี้โรงเรียนได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อเดินสายไฟเบอร์ออฟติก และขอเช่าสัญญาณจากภาคเอกชน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอในการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ที่ต้องมีการสนับสนุนให้มีบุคลากรด้าน ICT มากขึ้น พัฒนาครูให้มีความรู้ทักษะเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของ สพท. ในการดูแลเครื่องแม่ข่าย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลระบบเป็นการเฉพาะด้วย

-- advertisement --