-- advertisement --

 หมอธี สั่งโละประกาศสรรหาบอร์ดอาชีวะ

เหตุเลขาฯสอศ.ไม่หารือ เลขานุการรมว.ศึกษาธิการ ตามมอบหมาย

สืบเนื่องจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) ชุดเดิมได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อเดือน ม.ค.60 ที่ผ่านมานั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ค.60 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้มีหนังสือบันทึกข้อความไปถึง เลขาธิการ กอศ. ว่าควรที่จะดำเนินการสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาชุดใหม่ โดยให้ เลขาธิการ กอศ. ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในบันทึกข้อความได้ระบุว่าให้หารือแนวทางการดำเนินการกับ เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า หลังจากที่ นพ.ธีระเกียรติ มีหนังสือบันทึกข้อความถึง เลขาธิการ กอศ.ให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาชุดใหม่ดังกล่าว ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้มีประกาศ สอศ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ สรรหา และ การเลือกประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งลงนามโดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ.

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นมีกระแสข่าวว่า นพ.ธีระเกียรติ ได้เรียกเลขาธิการ กอศ.เข้าพบและสั่งให้ยกเลิกประกาศ สอศ.ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า สอศ.ไม่ได้หารือเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ตามที่มอบหมาย

-- advertisement --