-- advertisement --

หลังสงกรานต์ย้าย 6 ขรก.เอี่ยวทุจริตทุนเสมาฯ

หลังสงกรานต์ย้าย 6 ขรก.เอี่ยวทุจริตทุนเสมาฯออกจากตำแหน่งเดิม “การุณ”ยันเงินต้นกองทุน 600 ล้านและดอกเบี้ย 49 ล้านยังอยู่ครบ

วันที่ 11 เม.ย.2561 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ว่าตนได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ รับทราบถึงสภาพและการทุจริตเงินกองทุนเสมาฯ โดยเชิญนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ. ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาให้ข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เงินต้นของกองทุนฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมจำนวน 600 ล้านบาท นั้นยังอยู่ในบัญชีธนาคาร พร้อมดอกเบี้ยอีกจำนวน 49 ล้านบาท ยืนยันว่าเงินไม่ได้หายไปไหน

ขณะเดียวกันคณะกรรมการฯ ยังให้วิเคราะห์สาเหตุและการทุจริตที่เกิดขึ้นว่าจะทำอย่างไร ทั้งในส่วนของการบริหารโครงการ ส่วนของการเบิกจ่ายเงินทั้งหมด โดยคณะกรรมการฯ เสนอให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินในช่วงนี้ไปก่อน และให้ไปสร้างแนวปฏิบัติขึ้นใหม่ก่อนแล้วค่อยดำเนินการต่อไป ส่วนการเยียวยาให้กับครูในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 52 ราย และนักเรียนวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ยังไม่ได้รับเงินจากกองทุนเสมาฯนั้น ในส่วนของนักเรียนพยาบาลในเบื้องต้นแจ้งว่ายังไม่ได้รับทุนตามสิทธิ์ จำนวน 198 ราย เป็นเงิน 11 ล้านบาท แต่ตัวเลขยังไม่นิ่งจะต้องรอการตรวจสอบตัวเลขจากทางจังหวัดต่าง ๆ ขณะนี้เหลืออีก 10 จังหวัดที่ยังไม่ได้แจ้งมาก็ให้เร่งแจ้งมาโดยเร็ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือว่าเงินจำนวน 49 ล้านบาท จะสามารถนำมาใช้ในการเยียวยาได้หรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรอบครอบถูกต้อง จึงให้ขอความเห็นจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก่อนว่าสามารถใช้เงินดังกล่าวได้หรือไม่ โดยจากนี้รวมถึงจะต้องปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่จำเป็น สร้างแนวทางในการปฏิบัติโดยนำบทเรียนที่ค้นพบ รวมถึงความก้าวหน้าของสังคม ในเรื่องการพัฒนาระบบของกองทุนให้เกิดความรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทั้งนี้คาดว่าไม่เกินเดือน มิ.ย.จะแล้วเสร็จ ก่อนให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาต่อไป

“ส่วนข้าราชการ ศธ.ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั้น เบื้องต้นเตรียมจะใช้ มาตรการป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ย้ายข้าราชการสังกัด สป. ออกจากหน้าที่เดิมก่อน จำนวน 6 ราย ส่วนข้าราชการ ระดับ 8 อีก 2 รายนั้นเป็นข้าราชการสังกัดอื่นจะต้องเสนอให้ต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการ โดยคาดว่าจะออกคำสั่งได้ภายในสัปดาห์หน้า” นายการุณ กล่าว

ด้านนายอรรถพล กล่าวว่า ตนได้รายงานให้ที่ประชุม รับทราบขั้นตอนกระบวนการ การสอบสวน สิ่งที่ค้นพบจากการสืบสวนฯและ กระบวนการต่าง ๆ ที่จะต้องปรับปรุง ซึ่งจากการลงพื้นที่ และการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ พบว่า มีการทำหนังสือแจ้งการโอนเงินปลอมขึ้นมาจำนวนมาก ลายเซ็นมีความผิดเพี้ยง บางครั้งหนังสือแจ้งให้จัดนิทรรศการกลับนำมาแก้เป็นหนังสือจัดสรรเงินกองทุนบางฉบับผู้ลงนามในหนังสือลงนามโดยไม่มีอำนาจ เช่น เจ้าหน้าที่ลงนามเอง โดยปลัด ศธ.ไม่ทราบเรื่อง ขณะเดียวกันยังรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องทยอยมาให้ข้อมูล ล่าสุดเพิ่มอีก 1 ราย เป็นครูโรงเรียนเอกชน ส่งเรื่องให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) แล้ว ส่วนข้าราชการสังกัดอื่น เช่น ตำรวจตระเวนชายแดน, กทม., อปท. กรมที่ดิน ส่งรายชื่อให้ต้นสังกัดได้ตรวจสอบและยื่นยันมาว่าใช้บุคลากรในสังกัดหรือไม่ ถ้าใช่ขอให้ส่งมาให้ข้อมูล หรือถ้าไม่สะดวกที่จะมาให้ข้อมูลที่ ศธ. ก็ให้ไปที่ป.ป.ท. เพราะข้อมูลของทั้งสองหน่วยงานจะเชื่อมโยงกันตลอด ทั้งนี้ ผู้ที่ไปให้ข้อมูลกับ ป.ป.ท.นั้น ให้การสารภาพว่า รับโอนเงินจริงเพราะไม่รู้ ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ต้องอธิบายเพื่อให้ทาง ป.ป.ท.วินิจฉัย

“ขณะนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องและยังไม่ติดต่อกลับมา ก็จะมีข้าราชการสังกัด กทม. ซึ่งผมได้ทำหนังสือถึงปลัด กทม. และอธิบดีกรมที่ดิน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช. ) แล้ว ส่วนครูเทศบาล จ.ตาก 1 ราย ติดต่อกลับมาแล้ว รับสารภาพว่าเป็นบัญชีของตนเองจริง แต่มีญาติขอใช้เลขที่บัญชีนี้ และเตรียมจะเข้ามาให้ข้อมูลหลังสงกรานต์ อย่างไรก็ตาม การเข้ามาให้ข้อมูลเช่นนี้มีประโยชน์ เพราะสามารถนำสืบเชื่อมโยงไปถึงส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วขึ้น”

นายอรรถพล กล่าวและว่า ระหว่างนี้คณะกรรมการสืบสวนฯ จะตรวจสอบข้อมูลตัวเลขความเสียหายที่แท้จริง เพราะตัวเลขล่าสุดที่เราแจ้งให้ทราบ จำนวน 96 ล้านบาทนั้น เป็นตัวเลขทางบัญชี โดยจะต้องยืนยันกับโรงเรียนผู้รับทุนด้วย เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ตรงกัน คาดว่า จะสามารถสรุปตัวเลขความเสียหายที่แท้จริง ได้ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ เพื่อจะได้ดูว่า จะต้องเยียวยา ใครเท่าไร อย่างไร และเรายังมีเงินเหลือเพียงพอหรือไม่ แต่เบื้องต้นคิดว่า น่าจะแก้ปัญหาได้ ซึ่งตนได้รายงานให้ปลัดศธ. รับทราบว่า ถ้าเป็นไปได้ภายในเดือนพฤษคม ควรจะได้โอนเงินให้กับผู้รับทุนที่ยังไม่ได้เงินตามสิทธิ์

-- advertisement --