-- advertisement --

องคมนตรี เยี่ยมนร.ทุนกองทุนการศึกษารร.แม่ระมาดฯ

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.61 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร คือ เด็กหญิงธัญมน ศรีวนาตระกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และมอบของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียน

ในการนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอแม่ระมาด พ.ต.อ.สุทัศน์ ตุ่นทิม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด อดีตผู้อำนวยการ สมประสงค์ มั่งอะนะ อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาฯ และนายมานิตย์ เมธานุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม พร้อมทั้งคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

-- advertisement --