-- advertisement --

องค์การค้าฯส่งมอบตำราเรียนเรียบร้อย

พอใจยอดขายพันกว่าล้าน/เตรียมแผนการพิมพ์ปีหน้า

นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา รอง ผอ.องค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยถึงการจัดพิมพ์แบบเรียนของปีการศึกษา 2561 ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ซึ่งต้องนำบางส่วนที่เกินกำลังการผลิตขององค์การค้าฯ ไปจ้างโรงพิมพ์เอกชนนั้น ล่าสุดองค์การค้าฯ และสำนักพิมพ์เอกชนที่รับงานพิมพ์แบบเรียนขององค์การค้าฯ บางส่วนไปพิมพ์ ได้จัดพิมพ์แบบเรียนที่จะใช้ในภาคเรียนที่ 1/2561 เสร็จเรียบร้อยทั้งหมด และตัวแทนจำหน่ายที่ทำสัญญาจัดซื้อเอาไว้ ได้เข้ามารับหนังสือเพื่อจัดส่งให้กับโรงเรียนแล้ว จะเหลือก็แต่แบบเรียนที่จะต้องใช้ในภาคเรียนที่ 2/2561 ที่ยังต้องจัดพิมพ์อีกเพียงเล่มเดียว คือ หนังสือโลกดาราศาสตร์ เล่ม 2 ชั้น ม.4 ซึ่งจะแล้วเสร็จและตัวแทนจำหน่ายสามารถเข้ามารับหนังสือได้ภายในสัปดาห์นี้

“ปัญหาการจัดพิมพ์ตำราเรียนล่าช้า ที่เกิดขึ้นในปีนี้ ถือเป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์ที่องค์การค้าฯ จะนำมาใช้วางแผนการผลิตให้รัดกุมรอบคอบในปีการศึกษาหน้า โดยภายในเดือน มิ.ย.นี้ หลังจากมีการตรวจเช็คสินค้าว่าปีนี้มีหนังสือเรียนที่เหลือค้างอยู่ในสต๊อคจำนวนเท่าไรแล้ว จะมีการกำหนดแผนการผลิตที่ชัดเจน หากมีจำนวนไม่มาก เราก็สามารถพิมพ์เองได้ แต่ถ้ามีจำนวนมากเกินกว่ากำลังผลิตที่เรารับได้ ก็ต้องให้สำนักพิมพ์เอกชนเข้ามาช่วยผลิตเหมือนปีนี้ อย่างไรก็ตาม ต้องได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดองค์การค้าฯ ก่อน”

รอง ผอ.องค์การค้าฯ กล่าวและว่า ทั้งนี้ ล่าสุดยอดขายขององค์การค้าฯ ในภาคเรียนที่ 1/2561 ถือว่ามีตัวเลขอยู่ในระดับที่ดีน่าพอใจ มีตัวเลขการสั่งสือตำราเข้ามาประมาณ 1 พันกว่าล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1,500 ล้านบาท และขณะนี้ยังคงมีตัวแทนจำหน่ายที่ยังคงสั่งซื้อตำราเรียนเข้ามาอีก

รอง ผอ.องค์การค้าฯ กล่าวอีกว่า ส่วนที่หลายคนมองว่าองค์การค้าฯ ยังคงรับงานพิมพ์ทั่วไปอยู่ ทั้งที่ไม่มีกำลังการผลิต และต้องเอาตำราไปจ้างสำนักพิมพ์เอกชนพิมพ์อยู่นั้น ต้องขอทำความเข้าใจว่าองค์การค้าฯ มีเครื่องพิมพ์หลายประเภท และมีหลายขนาดกำลังการผลิต ซึ่งหากจำนวนไม่มากนักเราสามารถจัดพิมพ์ได้ทุกชนิด แต่ถ้าเป็นการจัดพิมพ์ข้อสอบ ถือว่ามีเท่าไรก็รับพิมพ์ได้หมด ที่สำคัญคือบางช่วงบางเวลาที่ไม่ได้พิมพ์หนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็จะไปรับงานพิมพ์อย่างอื่นได้ เพราะงานพิมพ์ตำราของ สพฐ.ไม่ได้ทำตลอดทั้งปี

-- advertisement --