-- advertisement --

องค์การค้าฯเลิกสัญญาศูนย์ขายตำรา พบปัญหาพื้นที่ทับซ้อน

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค. กล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายและจัดส่งตำราเรียนให้โรงเรียน ปีการศึกษา 2560 ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปยอดการจำหน่ายหนังสือเรียนว่าได้มากน้อยแค่ไหน แต่จากข้อมูลที่ได้รับรายงานมียอดสั่งซื้ออยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ต้องรอดูหลังเปิดภาคเรียน 1/2560 ไปแล้วสักระยะหนึ่ง ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดน่าจะสรุปยอดที่แน่ชัดได้ว่ามีตัวเลขมากน้อยแค่ไหน

ดร.พิษณุ กล่าวต่อไปว่า ในช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ตนต้องตัดสินใจร่วมกับผู้บริหารองค์การค้าฯ ให้ยกเลิกเงื่อนไข การจำหน่ายหนังสือเรียนของศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าขององค์การค้าฯ 31 แห่งทั่วประเทศ เนื่องจากพบปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในการจำหน่าย รวมถึงบางพื้นที่ไม่มีผู้เข้าไปติดต่อเพื่อจำหน่าย ทำให้มีร้านค้ารายย่อยและโรงเรียนบางแห่ง ต้องสั่งซื้อหนังสือตรงมายังองค์การค้าฯ แต่ติดเงื่อนไขที่ได้ทำไว้กับศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าฯ

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น องค์การค้าฯ จึงยกเลิกสัญญาในบางเงื่อนไขกับศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าฯ ซึ่งหลังการยกเลิกสัญญาดังกล่าว ทำให้การจำหน่ายหนังสือเรียนและสินค้ามีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดส่งหนังสือเรียนให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อหนังสือกับองค์การค้าฯ อยู่ระหว่างการทยอยจัดส่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนทันก่อนเปิดภาคเรียนนี้แน่นอน

-- advertisement --