-- advertisement --

อจท.ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีปกหนังสือ

สพฐ.ยันไม่ได้กลั่นแกล้ง แต่ อจท.ทำผิดกติกา “หมอธี” รับทราบแล้ว ระบุสำนักพิมพ์อื่นๆ ไม่มีประกาศหราแบบนี้บนหน้าปก มองเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ ด้าน อจท.ชี้แจง 3 ข้อเท็จจริงผ่านเว็บ ยันเปลี่ยนเฉพาะหน้าปก ส่วนเนื้อหาในเล่มถูกต้องตามที่ สพฐ.ตรวจอนุญาต สถานศึกษาเลือกซื้อได้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้มีหนังสือแจ้งกรอบ/แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไปยังสำนักพิมพ์เอกชน เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน โดยขอให้สำนักพิมพ์จัดส่งต้นฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมายัง สพฐ.ตรวจทานความถูกต้อง

ซึ่งปรากฎว่าหน้าปกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดและรายวิชาพื้นฐานของบริษัท อักษรเจริญทัศน์(อจท.) จำกัด มีข้อความไม่ตรงกับต้นฉบับที่ สพฐ.อนุญาตให้จัดพิมพ์ ทำให้สำนักพิมพ์อื่นๆ เสียหายในเชิงการทำธุรกิจ และได้ร้องเรียนมายังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขอให้ อจท.ลบข้อความบนหน้าปกหนังสือ ที่มีข้อความคล้ายกับการโฆษณาว่า อจท.ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เรียบร้อย ซึ่งได้รับการอนุญาตจาก สพฐ.

ซึ่งจริงๆ แล้ว สพฐ.ได้แจ้งทุกสำนักพิมพ์ ให้ปรับเฉพาะเนื้อหาตามกรอบแนวทางที่ สพฐ.แจ้งเท่านั้น และส่งให้ สพฐ.ตรวจทานความถูกต้อง ก่อนที่จะนำไปตีพิมพ์ ซึ่งไม่เกี่ยวกับปกหนังสือ มิฉะนั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจใหม่ทั้งระบบ แต่ อจท.กลับไม่ปฏิบัติตามหลักการที่ สพฐ.กำหนด โดยกล่าวอ้างถึงคำสั่ง สพฐ.ถึงผู้ผลิต โดยไม่เกี่ยวกับสถานศึกษา และพิมพ์ข้อความหน้าปกหนังสือโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สพฐ. และไม่มีการนำไปให้ สพฐ.ตรวจใหม่ ทำให้ครู และบุคลากรในสถานศึกษาหลงเข้าใจผิด และสับสนว่า สพฐ.ได้ตรวจปกหนังสือให้เฉพาะ อจท.หรือไม่ ทำให้สำนักพิมพ์อื่นไม่ได้รับความเป็นธรรม และเกิดความเสียหาย

สพฐ.จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยัง อจท.จำกัด ให้ดำเนินการแก้ไขปกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดทุกรายการให้ตรงตามฉบับที่ สพฐ.อนุญาตให้จัดพิมพ์ และส่งตัวอย่างหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่แก้ไขหน้าปกถูกต้องแล้ว กลับมาให้ สพฐ.พิจารณาภายใน 3 วัน พร้อมทั้งขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขหน้าปกของหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดทุกเล่มที่จัดจำหน่ายแก่สถานศึกษาไปแล้วด้วย นั้น

ล่าสุดวันที่ 16 มี.ค.60 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า อจท.ได้ร้องเรียนผ่านมาทางคนรู้จักกับตนว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูก สพฐ.กลั่นแกล้ง ซึ่งตนก็ได้สอบถามไปยังนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้รับคำชี้แจงว่า สพฐ.ไม่ได้กลั่นแกล้ง การที่ อจท.ไปเขียนข้อความบนหน้าปกหนังสือว่าเป็นฉบับแก้ไขแล้ว ทำให้มีการเข้าใจผิดคิดว่าสำนักพิมพ์อื่นไม่ได้มีการแก้ไข ซึ่งไม่เกิดความเป็นธรรมกับสำนักพิมพ์อื่น ๆ ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สพฐ.จึงขอให้อจท.กลับไปแก้หน้าปกหนังสือให้เหมือนกับสำนักพิมพ์อื่นเพื่อไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ

“เรื่องนี้สำนักพิมพ์ทุกสำนักได้มีการแก้ไขเนื้อหาดังกล่าวกันหมดแล้ว เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาประกาศหราแบบนี้ ผมคิดว่าเป็นการแข่งขันกันทางธุรกิจมากกว่า”รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ด้านนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า ปัญหาคือต้นฉบับที่ อจท.ส่งให้ สพฐ.ตรวจ ไม่มีข้อความตามที่ปรากฏในหนังสือ ซึ่งผิดจากต้นฉบับที่ สพฐ.กำหนด แต่เวลาพิมพ์ขายกลับปรากฏข้อความขึ้นมาบนปกหนังสือ ซึ่งเป็นการได้เปรียบคู่แข่ง

อย่างไรก็ตาม หนังสือที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สพฐ.ถือว่าไม่ใช่หนังสือที่จะซื้อขายในท้องตลาดได้ตามราคาราชการกำหนด ซึ่งโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐ หรือเอกชนจะนำงบฯ ไปซื้อหนังสือที่ไม่ได้รับการรับรองไม่ได้ ดังนั้น หากพบว่ายังมีหนังสือฉบับดังกล่าววางขายในแผงหนังสือก็ถือว่ามีความผิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60 อจท. ได้ขึ้นในเว็บไซต์ชี้แจงข่าว “ปัญหาปกหนังสือเรียนฉบับ อญ.”ระบุว่าความจริงคือ

1 สพฐ.ขอให้ อจท.ดำเนินการปรับปรุงเฉพาะ”ปกหนังสือ”(ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาภายในเล่ม ซึ่งได้รับการตรวจและอนุญาตจากสพฐ.ตลอดมา) ไม่ให้ปรากฏข้อความนี้ (คือข้อความบนหน้าปกหนังสือ) ซึ่งเดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านค้าและโรงเรียนสามารถแยกแยะเล่มที่มีการแก้ไขเนื้อหา แล้วออกจากเล่มเก่าที่พิมพ์อยู่เดิม(ที่มีเนื้อหาที่ยังไม่ได้แก้ไข)

2.ไม่มีคำสั่งให้ อจท.เรียกหนังสือคืน เพราะเนื้อหาถูกตองตามที่ สพฐ.ตรวจและอนุญาตให้จัดพิมพ์

และ 3.โรงเรียนสามารถเลือกซื้อหนังสือ อจท.ทุกรายการ ได้ตามปกติ เพราะมีรายชื่อหนังสืออยู่ในบัญชีกำหนดสื่อฯ ในเว็บของสพฐ.อยู่แล้ว และมั่นใจได้ว่า อจท.จะแก้ไขและส่งหนังสือที่ถูกต้องตามระเบียบทุกประการให้โรงเรียนได้ทันตามกำหนด

-- advertisement --