-- advertisement --

การศึกษา

อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันภาษา ม.ร. รับโล่เกียรติคุณผู้ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567, 20.07 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันภาษา ม.ร. รับโล่เกียรติคุณผู้ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับโล่เกียรติคุณผู้ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ในงานมหกรรมดนตรี วิชาการ “ดอกนนทรีบาน 2567” โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน และมีพันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 34 แห่ง ร่วมในงาน และมีผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ จำนวน 58 คน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ อาคารโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสเดียวกัน ยังมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับโล่เกียรติคุณครั้งนี้ จำนวน 4 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก ผู้อำนวยการสถาบันภาษา นางสาวศิริลักษณ์ หิริโอตัปปะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ว่าที่เรือเอกธงทิว ปฏิสังข์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายต่อเกียรติ เงินกอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

-- advertisement --