-- advertisement --

อนาคตครู ต้องสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพ

คุรุสภา จะจัดสอบก่อนที่นิสิต นักศึกษาครูจะจบการศึกษา “ดาว์พงษ์” พร้อมใช้ควบคู่กับหลักสูตรครูใหม่

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนกำลังพิจารณาเรื่องการเข้าสู่วิชาชีพครู ซึ่งที่ผ่านมาคนที่เรียนคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยอัตโนมัติ แต่ต่อไปนี้การเข้าสู่วิชาชีพครูจะต้องมีการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยอัตโนมัติเหมือนที่ผ่านมา โดยคุรุสภา จะเป็นผู้จัดสอบก่อนที่นิสิต นักศึกษาครูจะจบการศึกษา ซึ่งหากนิสิต นักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยใดสอบไม่ผ่าน จะได้รู้ตัวเองว่าผลิตบัณฑิตออกมาไม่ดี และมหาวิทยาลัยจะได้ปรับปรุงตัวเอง โดยที่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยว หรือมาร้องเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการให้ช่วยเยียวยาอีกต่อไป

“นิสิต นักศึกษาที่กำลังเรียนหลักสูตรอยู่ในปัจจุบัน อย่าเพิ่งตกใจ เพราะยังจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยอัตโนมัติอยู่ ซึ่งการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะใช้กับนิสิตนักศึกษาที่จะเรียนหลักสูตรครูใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร”

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า ส่วนกรณีของอดีตข้าราชการครูหรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เมื่อได้รับการทาบทามให้ไปบริหารหรือช่วยสอนในสถานศึกษาเอกชน ทำให้ไม่สามารถไปสอนหรือบริหารสถานศึกษาได้นั้น เรื่องนี้ ศธ.และคุรุสภารู้สึกเสียดายความรู้และประสบการณ์ จึงมอบหมายให้คุรุสภาไปศึกษาข้อบังคับ เพื่อหาช่องทางว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่าเท่าที่ได้หารือเบื้องต้นทางกลุ่ม มรภ.เห็นด้วยในหลักการที่จะให้มีการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ยังไม่ตกผลึกต้องมีการหารือกันอีกครั้ง ส่วนเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรครูนั้น ทาง ทปอ.มรภ.ได้เสนอกรอบหลักสูตรใหม่ต่อ รมว.ศึกษาธิการ แล้ว โดยครอบคลุมเรื่องของจิตวิทยาเด็ก จิตวิญญาณความเป็นครู และเทคนิคการสอนตามที่ รมว.ศึกษาธิการ ต้องการ

-- advertisement --