-- advertisement --

อาจารย์ราชภัฏสงขลา จดจารึกประวัติศาสตร์ถวายงานในหลวง ร.9

อาจารย์ราชภัฏสงขลา สุดปีติ ได้ถวายงานวาระสุดท้ายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จับมือนักวิชาการจดจารึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ ธรรมเนียมปฏิบัติลดธงครึ่งเสา-ยิงสลุตถวายความเคารพพระบรมศพ ส่งมอบความรู้ประชาชนชาวไทย

อาจารย์วสิน ทับวงษ์ จากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตนมีโอกาสเขียนบทความเรื่อง ธรรมเนียมตะวันตกในพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์สยาม ลงหนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง : ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ” เพื่อรวมเล่มร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งงานเขียนที่จัดทำขึ้นนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาก ใช้เวลาเกือบปีในการศึกษาค้นคว้า จนกระทั่งเสร็จเป็นรูปเล่มด้วยความเหน็ดเหนื่อย โดยเฉพาะบรรณาธิการ ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาทั้งที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ที่วิทยาลัยบูรพคดีและแอฟริกันศึกษา (School of Oriental and African Studies : SOAS) มหาวิทยาลัยลอนดอน ก็ยังทำงานราวกับอยู่เมืองไทย แม้กระทั่งบางครั้งต้องส่งงานตอนตีสอง เพื่อตรวจและทยอยปรับแก้ ทีมงานทุกท่านต่างช่วยเหลือประสานงานกันเป็นอย่างดี

“ผมในนามของราชภัฏ ทั้งในฐานะผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ ผู้สอนประวัติศาสตร์ รู้สึกภาคภูมิใจ และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เนื่องด้วยช่วงพระราชพิธี เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2560 ผู้บรรยายฯ ได้อ่านเรื่อง “การยิงสลุตถวายความเคารพแด่พระบรมศพ” และเรื่อง “ราชรถปืนใหญ่ พระเกียรติยศอย่างทหาร” จากบทความที่ผมได้ร่วมเขียนในหนังสือ

…ผมถึงกับน้ำตาร่วงด้วยความปลื้มปีติ ที่ความฝันว่าจะได้ถวายงานแด่พระองค์ท่านในวาระอันเป็นที่สุด คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้บรรลุเป้าหมายของชีวิต

…ผมอยากให้คนไทย แปรเปลี่ยนความโศกเศร้า เป็นความปีติใจ ที่ได้เกิดมาในแผ่นดินของพระองค์ท่าน และรวมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในวิถีของแต่ละคน”

อาจารย์วสิน กล่าวและว่า สำหรับหนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง” เล่มนี้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้จาก ขณะที่รูปเล่มตีพิมพ์เผยแพร่นั้น มีหน่วยงานราชการ 3 แห่ง คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ, คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่งมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา และจัดส่งมาให้หอสมุด มรภ.สงขลา จำนวน 1 เล่ม

อย่างไรก็ตาม การทำงานทีมงานทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทั้งบุคลากรในแวดวงวิชาการ และงานเขียนผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความตั้งใจถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ได้หนังสือที่เป็นวิชาการ แด่คนทั่วไปรวมถึงเด็กนักเรียนสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย

———————-

-- advertisement --