-- advertisement --

อาชีวศึกษา ถวายผ้าพระกฐินวัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง

อาชีวศึกษา ถวายผ้าพระกฐินวัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นประธานถวายองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ณ วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง

-- advertisement --