-- advertisement --

อาชีวะคลอดมาตรการคุมนร.-นศ.พนันบอลโลก

ใกล้เปิดเทอมแล้ว สอศ.คลอด 4 มาตรการสกัดปัญหาเด็กอาชีวะ ทั้งรับน้องใหม่ ทะเลาะวิวาท ยาเสพติด และปราบผีพนันบอลโลก 2018 กำชับวิทยาลัยกลุ่มเสี่ยงดูแลเข้มงวด

ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพ วันที่ 8 พ.ค.2561 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมนโยบายมาตรการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท มาตรการป้องกันยาเสพติด และมาตรการป้องกันการเล่นพนันในช่วงฟุตบอลโลก 2018 เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้บริหารสถานศึกษา ประมาณ 100 คน เข้าร่วมหารือ โดยขณะนี้ตนได้ลงนามหนังสือแจ้ง มาตรการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท มาตรการป้องกันยาเสพติด และมาตรการป้องกันการเล่นพนันในช่วงฟุตบอลโลก 2018 และมาตรการห้ามจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ของ สอศ.ปีการศึกษา 2561 ให้สถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 914 แห่ง ดำเนินการในช่วงเปิดภาคเรียนอย่างเข้มข้น

“ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนขอให้วิทยาลัยกลุ่มเสี่ยง เข้มงวดดูแลนักศึกษาไม่ให้เกิดการซ่องสุม ขณะเดียวกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการเล่นพนันฟุตบอล โดยเฉพาะในช่วงเดือน มิ.ย. ที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก ขอให้วิทยาลัยต่าง ๆ หามาตรการกำกับดูแลไม่ให้มีการเล่นพนัน”

นายสุเทพ กล่าวและว่า สำหรับปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ จากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนลดลง จากปี 2557-ปัจจุบัน พบว่า ปี 2557 วิวาท 245 ครั้ง บาดเจ็บ 147 คน เสียชีวิต 12 คน ปี 2558 วิวาท 168 ครั้ง บาดเจ็บ 128 คน เสียชีวิต 13 คน ปี 2559 วิวาท 41 ครั้ง บาดเจ็บ 36 คน เสียชีวิต 2 คน ปี 2560 วิวาท 21 ครั้ง บาดเจ็บ 33 คน เสียชีวิต 4 คน และ 2561 วิวาท 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 คนไม่มีผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ เป็นเพราะทุกฝ่ายเฝ้าระวัง ดูแล และทำตามมาตรการอย่างเข้มข้น แต่สิ่งที่ตนกังวลคือ การนำคลิปวิดีโอ เหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้น ทั้งกรณีทะเลาะวิวาท และการจัดกิจากรรมรับน้องที่ไม่เหมาะสม มาเผยแพร่ซ้ำ ทำให้อาชีวะเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แนะนำว่า กรณีนี้ถือเป็นการ หมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง ทาง สอศ. สามารถพิจารณาใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ที่นำภาพและคลิปวิดีโอมาเผยแพร่ได้ ดังนั้นจึงขอเตือนให้คนที่คิดจะทำเรื่องดังกล่าวระมัดวัง” เลขาธิการ กอศ. กล่าว

สำหรับมาตรการต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการห้ามจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ของ สอศ.ปีการศึกษา 2561 อาทิ ห้ามมิให้สถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา ห้ามมิให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือของมึนเมาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด สถานศึกษาต้องเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ติดตาม การจัดกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นระบบ เป็นต้น

มาตรการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาท ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 อาทิ ให้สถานศึกษาประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจตามจุดเสี่ยง สม่ำเสมอ และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าระวังหน้าประตูสถานศึกษาในช่วงเช้าและช่วงเลิกเรียน จัดประชุมภาคีเครือข่ายเป็นประจำทุกเดือน โดยสถานศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมาย ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายเข้มงวด หากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุด ให้สถานศึกษาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน โดยเฉพาะเวลาเดินทางไป-กลับ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดได้ เป็นต้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงจัดสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ และสารเสพติดทุกชนิด และต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในสถานศึกษา, สถานศึกษา เน้นการจัดกิจกรรมเชิงลวก กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนนักศึกษา ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด เช่น ด้านกฎหมาย ภัยยาเสพติด, คัดกรองนักเรียน นักศึกษาเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสพ, สนับสนุนและให้ความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านยาเสพติด และต้องมีระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

และมาตรการป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018 อาทิ ให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครอง กวดขัน ดูแล นักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งส่วนตัวและการเรียน กวดขันการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบและเหมาะสม รวมถึงเฝ้าระวังการใช้โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้เป็นช่องทางการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก ให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครองให้ความสนใจใกล้ชิดนักเรียน นักศึกษาโดยนั่งชมการแข่งขันฟุตบอลโลกร่วมกันภายในบ้าน หรือครอบครัวไม่ปล่อยให้ชมคนเดียวหรือค้างคืนกับเพื่อนเพื่อดูฟุตบอลโลก เป็นต้น

-- advertisement --