-- advertisement --

อาชีวะคว้าแชมป์ 8 สมัย  แกะสลักน้ำแข็งจากหิมะ  ที่ฮาร์บิน

ยกนิ้วเด็กอาชีวะ แชมป์ 8 สมัย “แกะสลักน้ำแข็งจากหิมะ” ที่ฮาร์บิน

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 3 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-7 ม.ค.2560 ในงาน The 9th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2017 ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลปรากฏว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สร้างชื่อคว้าแชมป์ให้ประเทศไทย ได้อีกครั้งเป็นปีที่ 8 และทั้ง 3 ทีมอาชีวศึกษา ยังสามารถคว้ารางวัลต่าง ๆ อีกหลายรางวัล จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 57 ทีม 13 ประเทศ

โดยรางวัลต่าง ๆ ที่ทีมนักศึกษาอาชีวะได้รับจากการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะ มีดังนี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัล Top grade Awards ซึ่งเป็นรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขันในครั้งนี้ ในชื่อผลงาน น้ำ ปลา นา ข้าว (Water – Fish – Paddy Field – Rice) โดยมีครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ และนายสุระชาติ พละศักดิ์ ทีมนักศึกษา 4 คนประกอบด้วย นายธนากร ศักดิ์สิงห์ นายกฤษณะ คบสหาย นายธนศักดิ์ พิพัฒน์ นายอภิสิทธิ ศรไชย ส่วนคะแนนรวม อันดับ ที่ 1 เป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีน และรางวัลอันดับ 2 เป็นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในชื่อผลงาน เศรษฐกิจ (Sufficiency Economy) ซึ่งครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ทีมนักศึกษา 4 คน ประกอบด้วย นายพุทธิชัย มิตรพิทักษ์ นายธนา นัทธี นายวัชรพงษ์ พึ่งนุสนธ์ และนายวรายุ บุตรทอง

และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา คว้า 3 รางวัล คือรางวัลอันดับ 3 ของการแข่งขัน รางวัล Best Skill และรางวัลป๊อบปูล่าร์ โหวต (Popular vote) จากผลงาน หัวใจประเทศไทย (The Heart of Thailand) โดยครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นายนิคม สุขีพิพัฒน์ นักศึกษา 4 คน ประกอบด้วย นายกีรติ จุฬาโอฬาร นายภัควัฒน์ พรมโสภา น.ส.บุษบา พรมโคต และ น.ส.ธิดาพรรณ อุปถัมภ์

อนึ่ง การแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติปีนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 57 ทีม จาก 13 ประเทศ ประกอบด้วย 1.ไทย 2. ไต้หวัน 3.จีน 4.ฮ่องกง 5.เบลเยี่ยม 6.รัสเซีย 7.ฝรั่งเศส 8.เกาหลี 9.ยูเครน 10.ญี่ปุ่น 11.สิงคโปร์ 12.อังกฤษ และ 13.มองโกเลีย

-- advertisement --