-- advertisement --

อาชีวะจัดคาราวาน Fix it Centerซ่อมได้ ช่วยเหยื่อปาบึก

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดแผนฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในจ.นครศรีธรรมราช โดยจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center โดยนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ 14 จังหวัด ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร ที่อยู่อาศัย จัดครัวอาชีวะให้บริการ

-- advertisement --