-- advertisement --

อาชีวะจัดทีมเคลียร์พื้นที่น้ำท่วม

ประชาชนขาดแคลนเสื้อผ้าทุกเพศวัย

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ขณะนี้น้ำเริ่มลดลงแล้ว และได้รับรายงานความเสียหายจากประธานอาชีวศึกษาภาคใต้ ว่ามีสถานศึกษาจากทุกสังกัดได้รับความเสียหายรวม 2,334 แห่ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 200 ครัวเรือนใน 12 จังหวัดทางภาคใต้ ทั้งนี้ สอศ.ได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX it Center) แบบเคลื่อนที่ จำนวน200 ศูนย์ โดยให้สถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทั่วประเทศ จำนวน 200 แห่ง เข้าไปให้บริการช่วยเหลือประชาชน ทั้งช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรม “อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” รวมถึงการซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับความเสียหาย และช่วยเหลืออพยพขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้กลับเข้าบ้าน

“ผม.ได้รับรายงานว่าเมื่อเข้าไปถึงพื้นที่จริง ๆ แล้ว คำถามที่ประชาชนถามคำแรก คือมีเสื้อผ้ามาบริจาคหรือไม่ เพราะเสื้อผ้าของเขาได้ถูกพลัดไปกับน้ำหมดแล้ว ดังนั้นจึงอยากประชาชนที่มีกำลังช่วยเหลือบริจาคเสื้อผ้าให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วย”เลขาธิการ กอศ.กล่าว

—————-

-- advertisement --