-- advertisement --

 อาชีวะ ปูพรมซ่อมจักรยานพระราชทาน

ที่มอบแก่นักเรียนครอบครัวยากจน 9,900 คันในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระหว่าง ต.ค.นี้ถึง มี.ค.ปีหน้า

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่าตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชทานจักรยานที่มีผู้ถวายในโครงการปั่นเพื่อพ่อ ต่อนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส จำนวน 9,900 คัน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 7,064 แห่ง เมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมานั้น เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการตรวจสภาพ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาจักรยานพระราชทาน

ดังนั้น ตนจึงมอบหมายให้ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดทั้ง 77จังหวัด ประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อให้นักศึกษาช่างในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบสภาพ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาจักรยานพระราชทาน

นักเรียน นักศึกษาอาชีวะสังกัด สอศ.จะปูพรมลงพื่นที่เข้าตรวจสอบสภาพในช่วงเดือน ต.ค.59 ถึง มี.ค.60 หากพบว่ามีการชำรุดเสียหายจะซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งการให้บริการครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสยากจนมีจักรยานที่พร้อมใช้และปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะวิชาชีพจากการบูรณาการเรียนรู้ และฝึกฝีมือจากประสบการณ์จริง ทั้งนี้นอกจากจะซ่อมบำรุงแล้วจะแนะนำนักเรียนถึงวิธีการดูแลจักรยานเบื้องต้นด้วย”เลขาธิการ กอศ. กล่าว

-- advertisement --