-- advertisement --

อาชีวะสอบ V-NET ปี 61 พร้อมกันทั่วประเทศ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กำชับผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สังเกตการณ์สนามสอบ V-NET ทั่วประเทศ เพื่อดูแลความเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค.62 โดยมีสนามสอบซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดไว้ ให้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 จำนวน 386 แห่ง เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวมทั้งหมด 153,811 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 2 จำนวน 367 แห่ง เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวมจำนวน 127,472 คน พร้อมกันนี้ก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐ ได้มีการจัดสอนเสริมและติวพิเศษให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าสอบเพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า มาระยะหนึ่งแล้ว

ดร.สุเทพ กล่าวว่า ในส่วนการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 สอศ.คาดหวังจะมีนักเรียน นักศึกษาเข้าสอบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ว่าปีนี้ นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ต้องเข้าสอบทุกคน โดยในส่วนของข้อสอบที่ใช้ สอศ. ได้มีการหารือร่วมกับ สทศ. ถึงความสำคัญและจำเป็นในการทดสอบที่เป็นอัตลักษณ์ของอาชีวศึกษาที่ไม่ได้มีแค่วิชาการ ยังมีการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติซึ่งเป็นหัวใจสำคัญด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะทางด้านการเรียนอาชีวศึกษา ทั้งความรู้และทักษะวิชาชีพ ดังนั้นในอนาคตจะต้องพัฒนาข้อสอบที่เน้นเชิงปฏิบัติมากขึ้น ส่วนจะเป็นในรูปแบบใดนั้นทั้ง สอศ. และ สทศ. จะมาคิดและพัฒนาร่วมกันต่อไป สำหรับปฏิทินการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 นั้น ระดับ ปวช.3 สอบวันที่ 26 ม.ค.62 ระดับ ปวส.2 สอบวันที่ 27 ม.ค.62 และจะประกาศผลสอบผ่าน

-- advertisement --