-- advertisement --

อาชีวะอาสามอบเรือ-ถุงยังชีพชาวอยุธยา

อาชีวะอาสามอบเรือ-ถุงยังชีพชาวอยุธยา “สุเทพ”กำชับศูนย์ซ่อมสร้างเฝ้าระวัง-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอัตโนมัติ

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นำคณะลงพื้นที่ติดตามดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งระยะนี้ยังมีฝนตกในบางพื้นที่ และมีการระบายน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชนบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ จ.พระนครศรีอยุธยา เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 9 อำเภอได้แก่ อำเภอบางบาล, บางซ้าย, ผักไห่, บางปะอิน, บางไทร, พระนครศรีอยุธยา, บางปะหัน, มหาราช และเสนา โดยมีปริมาณน้ำสูง 70-100 เซนติเมตร มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน กว่า 50,000 ครอบครัว จาก 700 หมู่บ้าน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น อพยพครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ และนำเรือพายส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ อ.บางบาล ยืมใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน 20 ลำ พร้อมจัดทำถุงยังชีพ เบื้องต้น 1,100 ถุง พร้อมเสื้อผ้า 1,100 ชุด รวมถึงการเตรียมความพร้อม ตลอดจนจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อาชีวะอาสาเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลด ในการบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้การเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน และซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน

“การลงพื้นที่อยุธยาครั้งนี้สามารถเข้าถึงพื้นที่ 4 จุด ได้แก่ ชุมชนวัดเก้าห้อง ต.ไทรน้อย อ.บางบาล มอบเรือ 10 ลำ พร้อมถุงยังชีพ 300 ชุด, ชุมชน ต.บางนมโค มอบถุงยังชีพ 110 ชุด, อบต.รางจระเข้ อ.เสนา มอบถุงยังชีพ 300 ชุด และ อบต. ลาดงา ต.วัดเกาะ อ.เสนา มอบถุงยังชีพ 300 ชุด โดยแต่ละจุดมีนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัด จำนวน 80 คน แผนกวิชา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ บัญชี ฯลฯ ร่วมกิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพในรูปแบบประสบการณ์ตรงอีกทางหนึ่งด้วย”ดร.สุเทพ กล่าว

——————–

-- advertisement --