-- advertisement --

สังคม แพร่วัดช่องลม อาสาฬหบูชา แพร่แคท

13 Jul 65

เมื่อเช้าพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ”วันอาสาฬหบูชา” อำเภอสูงเม่นในโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกาย การเรียนรู้ จิตใจ ปัญญา ความสามัคคีและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์

โดยมีพระครูปุณยาภิรักขิต คงยืน เจ้าอาวาสวัดช่องลม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะจิตศรัทธาตำบลหัวฝาย และนักเรียนโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดช่องลม ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --