-- advertisement --

อีก 2 เดือนคลอดสถาบันคุรุพัฒนา

หวังควบคุมคุณภาพการผลิตครูทั้งระบบ ดำเนินงานโดยคณะกรรมการ คล้ายๆ กับ สทศ.มีอิสระทางวิชาการ

วันที่ 16 มี.ค.60 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งสามารถทำได้ทันทีเนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน และสถาบันนี้จะเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยตนได้มอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการวางขอบเขตหน้าที่ วางโครงสร้างการทำงานและหารบริหารจัดการ รวมถึงจำนวนคณะกรรมการ และการสรรหาด้วย ซึ่งในเบื้องต้นสถาบันนี้จะดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ คล้ายกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และมีอิสระทางวิชาการ

สถาบันนี้คุรุพัฒนาถือเป็นจุดกำเนิดของการควบคุมคุณภาพการผลิตครูทั้งระบบ เพราะที่ผ่านมาเมื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จบการศึกษาแล้ว ไม่มีหน่วยงานหลักในการพัฒนาวิชาการของครู ไม่มีใครบอกให้ไปอบรมหลักสูตรไหน หรือคอร์สไหนดีอย่างไร แต่กฎหมายกำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้มาตั้งนานแล้ว ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนี้” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

-- advertisement --