-- advertisement --

เก่งสุดๆ นร.รร.อนุบาลกระบี่ 19 คนสอบ O-Net ได้ 100 คะแนนเต็ม

มีถึง 3 คน ได้เต็ม 100 ทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ เปิดเผยว่า หลังจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลสอบโอเน็ต (O-NET) นักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค.62 ปรากฏว่า มีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ สามารถสอบโอเน็ต (O-NET) ได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวนมากถึง 19 คน โดยมีนักเรียนได้คะแนนคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน 13 คน และได้คะแนนภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 6 คน

นายสุเทพยังกล่าวอีกว่า ถึงจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด แต่นักเรียนก็ยังสามารถทำคะแนนสอบได้ดีเป็นที่น่าพอใจและปลาบปลื้มใจ โดยมีนักเรียนที่สามารถทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็มทั้ง 2 วิชา ถึง 3 คน ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนทุกคนได้รับการเอาใจใส่ที่ดีจากครูในโรงเรียน ได้รับการสอนในระดับเข้มข้น ฝึกทักษะทำแบบฝึกหัด รวมถึงผู้ปกครองที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี และนอกจากจะได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน แล้ว นักเรียนบางคนยังมีความสามารถที่ไม่ธรรมดา สามารถคว้ารางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันรายการต่าง ๆ เช่น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย TMC และบางคนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันมหกรรมวิชาการ ปี 2561 ระดับประเทศ ประเภทนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ และรางวัล เหรียญเงิน ระดับประเทศ ของการสอบ สสวท.

สำหรับรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน 3 คน ได้แก่ เด็กชายธนกฤต เชื้อสกุลวนิช เด็กชายณัฎฐชัย อนันธิกุลชัย และ เด็กหญิงอชิรญา ดินแดง ส่วนที่ได้คะแนนคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน ได้แก่ เด็กหญิงวรันธร เครือจันทร์ เด็กหญิงภชารัตน์ โตรณ เด็กหญิงพิริยกร เกิดสุข เด็กชายอนีส จันทรวงศ์กุล เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกลี้ยงกลม เด็กหญิงขวัญณภัทร หนูจรเพชร์ เด็กหญิงศิรภัสสร ธิรักษพันธ์ เด็กชายปิยังกูร บัวแก้ว เด็กหญิงกชพร ชื่นจิตร และเด็กหญิงชนากานต์ สถาพรจิตรกุล ได้คะแนนภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน ได้แก่ เด็กหญิงสุชัญญา ทองกลับ เด็กชายญาณกร บริสุทธิ์ และเด็กหญิงศรัณย์รัชต์ เพชรสุก

-- advertisement --